Smiltenes vidusskolā eksāmenu angļu valodā kārto vien puse 12. klašu skolēnu

Otrdien, 11. maijā, vispārējās izglītības iegūšanai beidzamo klašu skolēni kārto centralizēto eksāmenu angļu valodā. Smiltenes vidusskolā eksāmenu šodien kārtoja vien 17 skolēni no 31, kas saistīts ar epidemioloģisko situāciju.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā centralizēto eksāmenu angļu valodā kopumā kārto 27 jaunieši.

Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Valda Cirīte “Ziemeļlatviju” informē, ka angļu valodas eksāmenam bija pieteikts 31 skolēns, taču 12.b klasē vienam skolēnam tika konstatēts Covid-19, līdz ar to pārējiem jauniešiem noteica kontaktpersonas statusu, izņemot diviem. Tāpēc eksāmenu klātienē otrdien kārtoja 15 skolēni no 12.a klases un 2 no 12.b klases. Pārējiem valsts centralizētais eksāmens angļu valodā būs jāliek papildu noteiktajā termiņā.

Atgādinām, ka visā valstī pirms centralizēto eksāmenu kārtošanas skolēniem un skolotājiem 7., 8.  un 9. maijā tika veikts Covid-19 tests. Viņu testa rezultāti būs derīgi līdz 21. maijam. Savukārt uz eksāmeniem, kuri nav obligāti jāpilda, tests būs jāatkārto trešajā maija nedēļā. Jūnijā tests būs jāveic arī tiem skolēniem, kuri eksāmenu pārliek vai nevarēja piedalīties iepriekšējos eksāmenu datumos.

Kopumā angļu valodas eksāmenu kārtos 14 709 izglītojamie. Angļu valodas rakstiskā daļa norisināsies šodien, bet mutvārdu daļa – trīs dienas līdz 13. maijam.

Izglītība