Smiltenes vidusskolai 20.vieta Latvijas skolu reitingā

Smiltenes vidusskolai jaunais mācību gads atnācis ar ļoti labu ziņu – “Latvijas skolu reitinga 2021” lielo skolu grupā, darbā ar talantīgajiem bērniem iegūta 20. vieta (4,55 punkti).

Paveiktais no sirds priecē un apliecina, ka mūsu skolēnu zināšanas ir līdzvērtīgas un pat apsteidz vairāku valsts ģimnāziju audzēkņu mācību sasniegumus.

Reitingā iekļautas 72 no 526 pašvaldības iestādēm, kas īsteno pamata un vispārējās izglītības programmas. Smiltenes vidusskola minētajā reitingā ar labiem panākumiem tikusi vairākkārt.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu saviem skolēniem attālināto mācību laikā!

Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

Izglītība