Smiltenes vidusskolas skolēni nesen atgriezušies no Tokijas!

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib,” raksta mūsu dižgars Rainis. Par to nesen pārliecinājās arī Smiltenes vidusskolas skolēni, 43 dienu laikā  mērojot 16252 km garu ceļu… Tieši tik, cik kopā līdz vasaras olimpisko spēļu galvaspilsētai Tokijai un mājup. “Vai varam?” akcijas sākumā jautāja skolas sporta skolotāji. “Varam,” apliecināja skolēni.

“Vairākums dalībnieku akcijā piedalījās ar divriteni vai skriešus,” informē sporta skolotājs Jurģis Jurka, kurš, tāpat kā citi sporta skolotāji, reģistrēja skolēnu atskaitēs fiksētos, ceļā pavadītos kilometrus. Tagad viņi visi no sirds lepojas ar audzēkņu panākumiem un cer, ka Smiltenes vidusskolas skolēnu paveiktais iedvesmos arī kādu citu nākamo olimpieti.

Šobrīd skolēni un skolotāji aktīvi gatavojas mācību gada sportiskajam noslēguma pasākumam - Olimpiskās dienas vingrojumiem, kas notiks 21.maijā.

Izglītība