Šogad jaunatnes organizācijām vēl pieejams teju miljons eiro 3

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo Eiropas Savienības (ES) jaunatnes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Šis ir viens no pēdējiem projektu konkursiem pašreizējā programmu ciklā, ar kopējo finansējumu 910 206.24 eiro. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1. oktobra plkst. 13:00. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2021. gadā.

2020. gada pirmajos divos ES programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 440 idejas starptautisku un nacionālu projektu īstenošanai jaunatnes jomā. Šis skaits kopš pērnā gada projektu konkursa pieaudzis par vairāk nekā trešdaļu (37%), kad divos projektu konkursos tika iesniegti 274 projektu pieteikumi. No minētajiem 440 projektu pieteikumiem, 314 iesniegti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, bet 126 - programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

“Mums ir patiess prieks redzēt, ka jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie arvien aktīvāk izmanto iespēju saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu nacionālo un starptautisko ideju īstenošanai. Pieaugošais projektu pieteikumu skaits apliecina jauniešu un jaunatnes darbinieku vēlmi veidot un īstenot savus projektus, apgūt jaunas zināšanas un iegūt starptautisku pieredzi. Ieguvumu netrūkst - neformālās izglītības iepazīšana un savu kompetenču uzlabošana, kas palīdz stiprināt organizācijas kapacitāti un ilgtermiņā pilnveido darbu ar jaunatni Latvijā. Ceram, ka arī nākamajā programmu ciklā varēsim lepoties ar tik ievērojamu iesniegto projektu skaitu,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

546 914.44 eiro – ideju īstenošanai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās: 1) Personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte), 2) Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (labās prakses apmaiņa) un  3) Atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti).

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītas vairākas prioritātes. 1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz jauniešu ar  ierobežotām iespējām iekļaušanu (ģeogrāfiskie, ekonomiskie vai sociālie šķēršļi, veselības problēmas u.c.), bet 2. pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana; starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū.

Projektu īstenošanai 2020. gadā piešķirti vairāk nekā 3 miljoni eiro, no tiem 546 914.44 eiro pieejami programmas trešajā projektu konkursā, attiecīgi 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā pieejami – 413 392.44 eiro, no kuriem 102 577.25 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm; 2.pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai pieejami – 97 606.00 eiro; 3.pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem pieejami – 35 926.00 eiro.

Interesenti ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1. oktobra plkst. 13:00 (pēc vietējā laika) Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Konkursu gaitai var sekot JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

363 291.80 eiro – ideju īstenošanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā var pieteikt projektu idejas, kuru mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās, kā arī solidaritātes projekti.

Programmas projektu īstenošanai Latvijā 2020. gadā pieejami vairāk nekā 1.7 miljoni eiro, bet šī gada trešajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Savienības finansējums ir  363 291.80 eiro, attiecīgi brīvprātīgā darba projektiem pieejami – 273 700.80 eiro, darba un stažēšanās (ārvalstīs) projektiem – 64 926.00 eiro, bet solidaritātes projektiem – 24 665.00 eiro.

Projektu ideju pieteikumus līdz 2020. gada 1. oktobrim, plkst. 13:00, pēc vietējā laika var iesniegt  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Konkursu gaitai var sekot JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Kopumā 2020. gadā ir izsludināti trīs programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi, ar kopējo finansējumu vairāk nekā 4,5 miljoni eiro (“Erasmus+: Jaunatne darbībā” -3 034 564.00 eiro un “Eiropas Solidaritātes korpuss” –1 724 749.00 eiro).

Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un konkursu gaitu var iepazīties JSPA tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - http://www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā (2018-2020). Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskās personas (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmušas Kvalitātes zīmi.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.


Komentāri 3

bezugunsnavdumu

Igaunijā zemeņu vācēju šogad prietrūka, a te jaunatne staigā nezinādama par savu nākotni. Viena vasarā uz lauka un uzreiz smadzenes stŗadās, ja negrib tā visu mūžu, pa stūriem vazāties.

pirms gada, 2020.08.22 07:45

lukiasmi

Un to saka cilvēks, kurš iztiku pelna, slaucīdams ielas, jo vairāk neko nejēdz. Ha, ha, ha.

pirms gada, 2020.08.23 19:46

bezugunsnavdumu

ES AR TO LEPOJOS. neesmu jau tu, iedzimis laukis, kurš biji gatavs 5 gadus mērot ceļu Rīgā, kur uz kofera sēdēt un sauso garozu rīt, lai saņemt 850 brutto toties birojā. Man alga lielāka kā krauklim, bet pēc pusdienām es nestrādāju. Tev gan visu mūžu līdz 17 00 vai 18 00 jāvergo, un uz jūru tu nekad nevari pēc pusdienām aizbraukt.

Ej raudi stūrī.

pirms gada, 2020.08.25 14:08

Izglītība