Strenču Mūzikas skola uzņems jaunos audzēkņus

Strenču Mūzikas skola no 27.maija līdz 14.jūnijam uzņem audzēkņus 2020./2021.mācību gadam.

Audzēkņi tiek uzņemti klavierspēles, dziedāšanas (kora klasē), vijoles spēles klasēs. Mācību garums šajās klasēs ir astoņi gadi.

Sešu gadu laikā tiek piedāvāts apgūt akordeona un kokles spēli, kā arī pūšami instrumentus - flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, eifoniju, trombonu, mežragu, tubu.

Lai iestātos Mūzikas skolā nepieciešama vēlme mācīties mūziku un ierašanās uz iestājpārbaudījumu augustā.

Tajā tiks izvērtētas bērna:

  • muzikālās dotības – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa un ritma izjūta
  • vispārējā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām

Nepieciešamie dokumenti, stājoties skolā:

  • vecāku iesniegums (uz skolas veidlapas), ko iespējams lejuplādēt ŠEIT;
  • jāuzrāda dzimšanas apliecība

Mācību laikā audzēknis apgūs ne tikai kāda instrumenta spēli, bet būs arī kora, vokālā ansambļa vai pūtēja orķestra dalībnieks un iegūs jaunus draugus.

Strenču mūzikas skola atrodas: Gaujas iela 9, Strenčos, Strenču novadā

Tālruņa numuri saziņai: 64715629, 26330551

Mūzikas skolas e-pasts: [email protected]

20210526-1307-uznemsanams-scaled.jpg

Izglītība