Valkas mākslas skola uz klātienes mācībām gaida arī Igaunijā dzīvojošos bērnus

Uzsākot jauno mācību gadu, Valkas mākslas skolā trešdien, 1. septembrī, nenotika svinīgais Zinību dienas pasākums. Diemžēl atšķirīgie kaimiņvalstu – Latvijas un Igaunijas – epidemioloģiskie noteikumi radījuši papildu risināmo jautājumu loku, jo skolā mācās vairāk nekā 80 Igaunijā dzīvojošo.  

Skolas direktore Sniedze Ragže informē, ka, ievērojot valstī noteikto kārtību par to, ka skolēni klātienē var mācīties, uzrādot laboratoriski apstiprinātus siekalu testa rezultātus, risināšanas stadijā ir jautājums par igauņu pusē – kaimiņpilsētā Valgā – dzīvojošajiem audzēkņiem. Jaunajā mācību gadā Latvijā mācīsies aptuveni 80 Igaunijā dzīvojošie. Direktore pieļauj, ka iknedēļas testu nodošanas dēļ Gulbja laboratorijā, iespējams, kāds Valgā dzīvojošais jaunāko kursu audzēknis vairs neturpinās mācības, jo vecāki var nebūt gatavi katru nedēļu šķērsot robežu, lai laboratorijā nodotu bērna analīzes. Sarežģījumus rada arī tas, ka Igaunijas valsts iedzīvotājiem nav personas koda, kāds tas ir Latvijā dzīvojošajiem. Taču skolas administrācija skolēnu, kuru dzīvesvieta ir Igaunijā, sarakstu ir iesniegusi Gulbja laboratorijai cerībā, ka pirmdien, 6. septembrī, uz pirmajām stundām ieradīsies arī šie bērni, kuri varēs uzrādīt siekalu testa negatīvu rezultātu.

Skolas direktore uzskata, ka šī problēma būtu jārisina starpvalstu līmenī, līdzīgi kā tas bija ar atļauju Valkas novadā un Valgas pagasta teritorijā deklarējušajiem iedzīvotājiem brīvi šķērsot Latvijas – Igaunijas robežu, aizpildot tikai ieceļošanas anketu www.covidpass.lv. Taču, risinot šo jautājumu sadarbībā ar novada pašvaldību, secināts, ka to diemžēl uz karstām pēdām nevarēs izdarīt un pašiem kopā ar bērnu vecākiem nāksies risināt šo siekalu testa nodošanu. Problēmu kaut nedaudz atvieglo tas, ka bērniem testu nodošana ir bez maksas.

“Līdz pirmdienai, saskaņojoties ar Valkas J. Cimzes ģimnāziju, sastādīsim stundu sarakstu. Uzsākot klātienes darbu, sapratīsim, cik Igaunijā dzīvojošo bērnu atsāks mācības,” atzīst direktore. Viņa ir gandarīta, ka arī jaunajā mācību gadā interese par mācīšanos mākslas skolā nav zudusi, jo te mācīsies vairāk nekā 200 audzēkņu. Arī skolas pedagoģiskais kolektīvs ir nostabilizējies, un pašlaik netrūkst neviena skolotāja.

Izglītība