Valkas Mākslas skolas audzēkņi gūst panākumus vizuālās mākslas konkursā

Valkas Mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus un sasnieguši izcilus rezultātus vizuālās mākslas konkursā “Akvarelis. Jānis Brekte 100”.

Pirmo vietu 7 līdz 10 gadu vecuma grupā izcīnīja Maribela Pruli, pirmo vietu 11 līdz 13 gadu vecuma grupā - Polina Valova.

Atzinības 11 līdz 13 gadu vecuma grupā saņēma Regīna Stepanova un Vesta Volmer.

Prieks un lepnums par mūsu audzēkņiem!

Paldies skolotājām Elinai Teder un Gundai Sīmanei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

Izglītība