Valkas novada bērnudārzi turpina darbu ierastā režīmā

Aizvadītajā piektdienā Ministru kabinets apstiprināja vairākus uzlabojumus epidemioloģiskās drošības pasākumos, tostarp pirmsskolas izglītībā. No otrdienas, 16. marta, bērnudārzi darbu turpina, bet valdība ir noteikusi virkni ieteikumu, kā šajā laikā organizēt pirmsskolas izglītības iestāžu darbu.

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Inta Kruška stāsta, ka vakar notika iestādes vadības sapulce, kurā izrunāti jautājumi par turpmāko darbu. Vadītāja norāda, ka saistībā ar bērnudārzu darbu Ministru kabinets nav izdevis noteikumus, bet tikai ieteicis, kā vajadzētu rīkoties. Proti, ka no otrdienas bērnudārzos vajadzētu uzņemt tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. I. Kruška atgādina, ka jau pirms tam Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicināja vecākus ārkārtējās situācijas laikā izvērtēt nepieciešamību bērnus vest uz bērnudārzu, bet bērnudārza apmeklētība nav kritusies. Vakar bērnudārzu Ausekļa ielā 44 no 220 bērniem apmeklēja 150, bet bērnudārzā Puškina ielā 10 ieradās 35 audzēkņi. I. Kruška skaidro, ka bērnudārzu turpina apmeklēt lielākā daļa audzēkņu, bet ir nolemts vecākiem izplatīt aicinājumu, ja vien tas iespējams un ja ģimenē ir, kas bērnu pieskata, atstāt viņu mājās. Vadītāja pieļauj, ka, iespējams, šonedēļ varētu nedaudz samazināties bērnu skaits, jo vecākajiem brāļiem un māsām ir pavasara brīvlaiks. Diemžēl I. Kruškas novērotais liecina, ka daļa vecāku, kuriem it kā būtu iespēja pašiem bērnus pieskatīt mājās, to nedara.

Ērģemes pamatskolas pirmsskolas izglītības metodiķe Evita Cimbule “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka laukos tik asi netiek uztverta situācija saistībā ar Covid-19. Līdz šim pirmsskolas izglītības grupas necieta no bērnu trūkuma. E. Cimbule stāsta, ka šonedēļ pagasta bērnudārzu apmeklē nedaudz mazāk audzēkņu, jo skolēniem ir pavasara brīvlaiks. Tas nozīmē, ka skolas vecuma brāļi un māsas pieskata jaunākos ģimenes locekļus. Viņa uzsver, ka bērnudārzs turpinās darbu, jo valdība nav pieņēmusi bērnudārzu darbu ierobežojošus noteikumus, bet tikai ieteikumus. Ja kādi vecāki ģimenes drošības dēļ izvēlēsies bērnus nevest uz bērnudārzu, tas būs viņu lēmums. Taču, ja kādu laiku bērnudārzu neapmeklēs sagatavošanas grupas bērni, kuriem ir obligātas mācības, lai pienācīgi sagatavotos 1. klasei, tiks domāts par attālinātajām mācībām, līdzīgi kā tas jau notiek skolā.

Kārķu pirmsskolas grupu apmeklē 12 bērni vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Skolotāja Dana Zirne stāsta, ka bērni labprāt apmeklē bērnudārzu, jo te notiek dažādas nodarbības, rotaļas un pastaigas svaigā gaisā. Turklāt vairums no bērnu vecākiem strādā savās lauku saimniecībās, tāpēc viņiem ir sarežģīti mājās pieskatīt mazgadīgās atvases.

To, ka vecākiem ir ne tikai darbs savās zemnieku un piemājas saimniecībās, bet arī klātienē, “Ziemeļlatvijai” apstiprina Mierkalna pirmsskolas grupas skolotāja Ligita Ziemiņa. Viņa stāsta, ka vakar bērnudārzu apmeklēja 15 bērni, bet četrus mazuļus vecāki izvēlējušies drošības apsvērumu dēļ uz dārziņu nevest. 

“Tāpat kā līdz šim strādāsim ierastajā režīmā, ievērojot drošības noteikumus – lietojot deguna un mutes aizsegu, kā arī gādājot par roku dezinfekcijas līdzekļiem,” skaidro L. Ziemiņa. 

Vijciema sākumskolas direktore Aīda Vītola informē, ka līdz šim pirmsskolas izglītības grupiņu apmeklēja gandrīz 100 procenti bērnu. Vakar bērnudārzā bija 18 bērni. A. Vītola stāsta, ka vecāki ir informēti par situāciju un viņi to izprot. Turklāt bērnudārzu pārsvarā apmeklē mazi bērni, tāpēc vecāki piekrituši viņus kādu laiku nevest uz bērnudārzu.

Izglītība