Valkas novada Centrālajā bibliotēkā jūlijā

Valkas novada Centrālā bibliotēka no 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās atvērta tikai jaunākās periodikas lasītava 1.stāvā.

IZSTĀDES
No 1. līdz 31. jūlijam daiļliteratūras izstāde “Vasaras lasītpriekam”: daiļliteratūra atvaļinājumu laikam.
Līdz 31.jūlijam Lindas Vorpes fotoizstāde “Ar vēju matos: fotoekspedīcija uz divriteņa”.
Līdz 12.jūlijam ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”: vietas un teritorijas Latgalē.
No 2.jūlija novadpētniecības stendā izstāde “Valkā Jāņa Cimzes vārdā... Cimzem – 205”.

PASĀKUMI
No 22. līdz 25.jūlijam Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 26.jūlijā.)
Ar grāmatām varēs iepazīties uz vietas bibliotēkā vai mūsu mājas lapā: http://biblioteka.valka.lv/lv/jaunakas-gramatas-2

BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ

5., 12., 19., 26. jūlijā pl.12.00 Bērnu literatūras nodaļā radošās piektdienas kopā ar “Mazputniņu” (apmeklētāju vecums 5+).

20190701-1320-2019-julijs-publiskie-pas-

Izglītība