Valkas novada Jāņa Cimzes balvu saņems Vineta Skutāne

Jau kopš 2014. gada kādam no izvirzītajiem Valkas novada pedagogiem tiek piešķirta Jāņa Cimzes balva par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā.

2021.gadā  Valkas novada Jāņa Cimzes balvai tika izvirzīta Vineta Skutāne -Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību skolotāja, klases audzinātāja, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāja, Sociālo zinību un pilsoniskās audzināšanas jomas koordinatore, jauniešu tautisko deju kolektīva “Vendīgs” vadītāja, arī tūristu gide.

Skolas kolektīvs rekomendācijā norāda skolotājas daudzpusību un mērķtiecību. Skolotāja vienlīdz veiksmīgi strādā gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs. Skolotāja atbalsta skolēnus olimpiādēs un ir sasniegumi gan novada olimpiādēs, gan valstiskā līmenī. Pedagoģiskā darbošanās neierobežojas tikai skolas līmenī. Skolēni tiek iesaistīt starptautiskos projektos. Skolotājai ir sadarbība ar citiem sociālo zinību skolotājiem valstī, kopīgi pasākumi Skola 2030 programmā. Skolotāja aktīvi dzīvo laikam līdzi un domā kā saistoši varētu skolēniem iemācīt apkārt notiekošās aktualitātes – pašvaldību vēlēšanas, Eiropas jautājumi, kā arī organizēja attālinātus pasākumus – viktorīnas.

Vinetas Skutānes vadītais “Vendīgs” ir bijis skolu jaunatnes un vispārējo dziesmu un deju svētku dalībnieks.

Balva tiks pasniegta 25.augustā “Jāņa Cimzes rudens Valkas lasījumi” pasākumā.

Izglītība