Valkas-Valgas "Poētiskais ceļvedis"

No 9.augusta līdz 18.augustam Valkā (Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijā) norisinās vasaras literārā nometne "(IZ)AICINĀJUMS", kurā piedalās Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences un mācību priekšmetu valsts olimpiāžu laureāti humanitāro zinātņu jomā un Latvijas Rakstnieku savienības literārā konkursa "Aicinājums" laureāti.

Jauniešu veidotais Valkas-Valgas "Poētiskais ceļvedis".

Ar nometnes gaidu var iepazīties: https://www.facebook.com/izaicinajums2020/ un Ivetas Ratinikas FB lapās.

Izglītība