VBTAI rīko forumu par bērnu uzvedības traucējumu mazināšanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 12. oktobrī VEF Kvartāla Kamerzāle, Ieriķu iela 5 A organizē domnīcu - forumu “Bērni un jaunieši: piedāvājumi, izaicinājumi, risinājumi”. Foruma mērķis – izglītot sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai. 

Foruma mērķauditorija ir vecāku un audžuģimeņu pārstāvji, valsts un pašvaldību speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Forumā tiks diskutēts par  savlaicīgas diagnostikas un korekcijas lomu bērna uzvedības problēmu mazināšanai, atbalsta sistēmas nozīmi bērnu uzvedības grūtību risināšanā, kā arī par izglītības iestādes vides nozīmi bērna uzvedībā. Arī vecāku pārstāvis dalīsies ar savu pieredzi par atšķirīgo bērnu skolas izveidi. 

Foruma apmeklētājiem būs iespēja līdzdarboties darba grupās, lai kopīgi ar ekspertiem rastu efektīvākos risinājumus bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai. Foruma darba grupas rezultāti tiks apkopoti un publicēti VBTAI mājaslapā, kā arī izmantoti VBTAI darbības pilnveidei darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. 

Pasākumā VBTAI Konsultatīvās nodaļas pārstāvji informēs par nodaļas darbu, tās darbības līdzšinējiem rezultātiem, veiktajiem pilnveidojumiem, kā arī nākotnes izaicinājumiem. Konsultatīvā nodaļa strādā multidisciplinārā komandā un tās sastāvā ir sociālais darbinieks, klīniskais psihologs, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (tiek pieaicināts nepieciešamības gadījumā). 

VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam īsteno “Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”. VBTAI Konsultatīvā nodaļa izveidota projekta ietvaros. 

Izglītība