Vēl var iesniegt dokumentus mācībām Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10.klasē

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga aicina pieteikties mācībām 10. klasē. Dokumenti – iesniegums, pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts un medicīniskā karte – iesniedzami pie skolas sekretāres ģimnāzijas ēkā Raiņa ielā 28A. 

Topošie 10. klases skolēni var pieteikties vienā no trim izglītības programmām: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzības programmā un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programmā. 

Skolas sekretāre Inga Pētersone informē, ka pašlaik mācībām 10. klasē pieteikušies 28 skolēni.


Izglītība