Viens no skolas lielākajiem izaicinājumiem – mācīšanās attālināti

Pēc pavasara brīvlaika Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā mācības un konsultācijas notiek attālināti. Arī Valkas mākslas skolā un
J. Cimzes Valkas mūzikas skolā mācību process organizēts attālināti, izmantojot e-vidi.

Aizvadītajā piektdienā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas administrācija publicēja informāciju par attālinātā mācību procesa organizēšanu.

Skola uz sadarbību aicina vecākus 

Direktore Lilita Kreicberga atzīst, ka skolai šis laiks ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet administrācija un pedagogi ir gatavi šim attālinātās mācīšanās procesam. L. Kreicberga skaidro, ka mācības notiek katru darba dienu. Stundu saraksts un saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem notiek e-klasē. Skolēniem dienas vai nedēļas uzdevumi būs pieejami no pulksten 9 e-klasē. Skolēnu iesūtītos darbus pedagogi atzīmēs ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Ja darbs netiek iesūtīts, e-klasē parādīsies ieraksts “nav vērtējuma”. Direktore norāda, ka konsultācijas netiek atceltas. Skolēni savus jautājumus aicināti iesūtīt e-klasē, bet skolotājs uz tiem atbildēs līdz pulksten 17. Savukārt pārbaudes darbi tiks plānoti tad, kad mācības atsāksies klātienē.

“Gadījumā, ja skolēns ir saslimis vai viņam nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, vai radušās tehniskas problēmas ar datoru, ir nekvalitatīvs interneta pārklājums, īpaši laukos dzīvojošajiem, ir jāsazinās ar klases audzinātāju, lai vienotos par tālāku rīcību. Ja nevarēsim atrast risinājumu, skola uzdevumus piegādās papīra formātā. Tiks meklēti visi iespējamie ceļi, lai skolēns neizkristu no aprites un varētu mācīties. Galvenais šajā situācijā ir neklusēt un skolai darīt zināmu savu problēmu. Visas lietas ir atrisināmas,” uzskata L. Kreicberga. Viņa “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka šī nedēļa pierādīs, ko spēj mūsdienu tehnoloģijas, lai varētu notikt mācīšanās process un saziņa starp skolēnu un pedagogu. Direktori visvairāk uztrauc 9. un 12. klase. Proti, kā tiks organizēti eksāmeni un vai tie vispār notiks. 

“Visu pārējo paspēsim un varēsim izdarīt,” ir optimistiski noskaņota L. Kreicberga. Lai mācīšanās process būtu veiksmīgs, direktore uz sadarbību aicina skolēnu vecākus. Viņiem iespēju robežās ir jāseko, lai bērni ar atbildības sajūtu piedalās attālinātajā mācību procesā.

Mācīšanās process balstīts uz skolēnu individuālo darbu

Attālinātais mācīšanās process notiek arī Valkas mākslas skolā un J. Cimzes Valkas mūzikas skolā. 

Mākslas skolas direktore Sniedze Ragže informē, ka mācību uzdevumus publicēs pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un mākslas skolas www.facebook.com kontā.

S. Ragže skaidro, ka šajā ārkārtas situācijā mākslas skolas audzēkņiem, izmantojot internetā piedāvātās iespējas, virtuāli jāapskata muzeju kolekcijas. Praktiski darbojoties, būs jāizpēta mākslinieku daiļrade. Mācīšanās process būs virzīts uz audzēkņu praktisko darbošanos. Savukārt 5. kursa audzēkņiem būs laiks apdomāt skolas beigšanas diplomdarba tēmu. 

Arī J. Cimzes Valkas mūzikas skola mācību procesu veic attālināti. Skolas direktore Līga Veinberga stāsta, ka specialitāšu un grupu nodarbību skolotāji ir sazinājušies ar saviem skolēniem, sagatavojuši un nosūtījuši veicamos uzdevumus, izmantojot mobilos sakarus. Turpmākā saziņa starp skolotāju, audzēkni un vecākiem mācību procesa nepārtrauktībai un kontrolei notiks e-vidē, izmantojot mobilos sakarus, WhatsApp un Skype. Direktore aicina vecākus un audzēkņus neskaidrību gadījumā rakstīt elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanīt uz tālruni 29356739 L. Veinbergai vai 29849729 direktores vietniecei mācību darbā Lolitai Mednei.

Izglītība