Vispārizglītojošo skolu skolēniem sācies rudens brīvlaiks - Smiltenes tehnikumā mācības turpinās

Šonedēļ sācies skolēnu brīvlaiks vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem. Ņemot vērā, ka «Covid-19» Latvijā pēdējā mēneša laikā izplatās daudz straujāk kā pavasarī, jaunnedēļ skolā atgriezīsies vienīgi 1. līdz 6. klašu skolēni. Nākamajā nedēļā attālināti mācību process tiks organizēts 7. līdz 12. klašu skolēniem. To paredz 13. oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi. Citādāk ir ar profesionālās izglītības iestādēm, uz tām neattiecas nosacījums par attālinātajām mācībām.

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis laikrakstam stāsta, ka šonedēļ mācības turpinās klātienē, kā ierasts, ievērojot visas sanitārās un epidemioloģiskās prasības. «Ja nekas nemainīsies valstiskā līmenī, tad arī nākamajā turpināsim mācību procesu klātienē. Jāatzīst, ka profesionālajā izglītībā ir ļoti grūti praktiskās nodarbības veikt attālināti, patiesībā pat neiespējami. Tāpēc esam laimīgi, ka drīkstam turpināt darbu. Tam esam cītīgi gatavojušies, izmainot audzēkņu plūsmu skolā, pārkārtojot kursiem stundu sākumu un beigas, lai nepieļautu krustošanos. Šobrīd arī sporta stundas notiek ārā, bet halle jau ap pulksten 15 ir slēgta. Šajā laikā nenotiek arī ārpusstundu aktivitātes. Katrā stāvā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi,» stāsta A. Miezītis. 

Izglītības un zinātnes ministrija un Veselības ministrija skolēnu brīvlaikā mudina vecākus būt atbildīgiem un «Covid-19» infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkā nedoties ar bērniem ārvalstu ceļojumos. Tāpat vecāki ir aicināti izvērtēt bērnu un ģimenes brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši valstī esošajai epidemioloģiskajai situācijai, dodot priekšroku kopīgām aktivitātēm svaigā gaisā, nevis publisku vietu apmeklēšanai.

Veselības ministrijā norāda, lai skolēni arī pēc brīvlaika pēc iespējas ilgāk varētu turpināt mācības klātienē un lai mazinātu ekonomisko, psiholoģisko un sociālo slogu vecākiem un bērniem, ko rada attālinātās mācības, epidemioloģiskā situācija šobrīd prasa proaktīvi samazināt to situāciju skaitu, kur cilvēki satiekas intensīvas izelpas apstākļos.

Veselības ministrija aicina sabiedrību būt saprotošiem un sadarboties, līdz 6. novembrim atturoties apmeklēt klātienes grupu nodarbības iekštelpās. Pēc 6. novembra epidemiologi izvērtēs šo pasākumu rezultātu un lems par turpmāko rīcību.

Smiltenes vidusskolas vadība un administrācija visus bērnus un viņu vecākus uzrunāja platformā e-klase.lv. No 26. oktobra skolas ikdienas darbā būs šādas izmaiņas: ja nekas nemainīsies šīs nedēļas laikā, tad 1. līdz 6. klašu skolēniem mācības atsāksies klātienē, stundu sarakstā un mācību procesā nekādu izmaiņu nebūs; 7. līdz 12. klašu skolēniem no 26. oktobra līdz 2. novembrim mācības notiks attālināti, līdz ar to skola ir izstrādājusi konkrētus nosacījumus, kas jāievēro, lai mācību process būtu kvalitatīvs. Skolēniem mācības notiks paredzētajos stundu laikos atbilstoši stundu sarakstam. Stundu sarakstā, salīdzinot ar mācību procesu līdz šim, ir izmaiņas, tas būs redzams skolēnu e-klases dienasgrāmatā nedēļai no 26. līdz 30. oktobrim. Skolēniem jāievēro stundu saraksts, jāmācās norādītajā laikā, bet laiku sporta nodarbībām var izvēlēties pats. Smiltenes vidusskolas 7. līdz 9. klašu skolēniem attālinātajā mācību procesā lielākajā daļā mācību stundu būs skolēnu patstāvīgais darbs, tajā skaitā darbs ar digitālajiem mācību materiāliem. Savukārt 10.–12. klašu skolēniem lielākā daļa mācību stundu notiks tiešsaistē atbilstoši stundu sarakstam, līdz ar to svarīgi ievērot stundu sarakstu, mācoties norādītajā laikā. E-klases paziņojumā teikts, ka 7. līdz 12. klašu skolēniem un visiem skolotājiem ir izveidoti e-pasti [email protected] skolas Google kontā, lai atvieglotu mācību materiālu apmaiņu un saziņu.

«Lai attālinātais mācību process noritētu veiksmīgi, ikvienam jābūt atbildīgam izglītošanās procesā.

Situācija valstī un visā pasaulē šobrīd ir ļoti neskaidra, tādēļ no sirds aicinu visus – gan skolēnus, gan vecākus – būt atbildīgiem, ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus, rūpēties par personīgo higiēnu, brīvdienas neizmantot, lai apciemotu draugus un radus, jo mēs ikviens esam atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par savu mīļo veselību. Lai izturība mums visiem, lai visiem laba veselība – visvērtīgākais šajā dzīvē!» skolas administrācijas vārdā uzrunājot visus Smiltenes vidusskolas skolēnus un viņu vecākus, vēl direktore Ilze Vergina.

«Ziemeļlatvija» atgādina, ka pēc Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa Jurija  Perevoščikova teiktā, patlaban Latvijā  galvenie infekciju izplatības perēkļi ir darbavietas, izglītības iestādes, tāpat cilvēki visbiežāk inficējas ģimenē, sporta nodarbībās un arī ārstniecības iestādēs.

Arvien vairāk inficējas gados jauni cilvēki, kuri arī var saslimt ar «Covid-19» vidēji smagā vai smagā formā.

Izglītība