Augstas klases kolektīvus pievilina ar plašu sirdi un atvērtu dvēseli

Pagājušās nedēļas nogalē abās dvīņu pilsētās - Valkā un Valgā - notika II starptautiskais dziesmu un deju festivāls "Border-town beat" (Robežpilsētas ritmi). Pasākumā piedalījās 210 dziedātāju un dejotāju 11 kolektīvi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Īrijas.

"Pirmais festivāls notika pērn pavasarī, un tas bija īpašs ar dalībnieku ļoti augsto profesionālo līmeni. Līdzīgi kā tas bija iepriekšējā festivālā, arī šoreiz visi tā dalībnieki bija dažādu savas valsts, starptautisku konkursu un festivālu laureāti. Pats nozīmīgākais mums bija iepazīšanās, jaunu ideju smelšana un pieredzes apmaiņa gan dejotājiem, gan to vadītājiem," skaidro festivāla projekta vadītāja Marina Jerjomina. Viņa zina, ka Eiropā notiek daudz dažādu deju festivālu, taču šis izceļas ar īpašu augstu profesionālo līmeni. Tie deju kolektīvi, kuri viesojās Valkā un Valgā parasti koncertē lielās pilsētās, tāpēc patīkami, ka viņi nesmādē arī mazpilsētas - Valku un Valgu. M. Jerjomina uzsver, ka tieši šis apstāklis veido festivāla vērtību un unikalitāti. Tik augstas klases viesus te var atvilināt tikai ar teicamu organizāciju, plašu sirdi un atvērtu dvēseli. Pēc festivāla kolektīvu vadītāji akcentēja sirsnīgo uzņemšanu un ieteica, ka šāds festivāls jārīko vismaz trīs dienas. Ar divām ir par maz. Festivāls sākās ar kopīgu pasākumu visiem dalībniekiem Valkas kultūras namā. Īpašs pārsteigums viesiem bija pasu uzrādīšanas procedūra, kas veicama katru reizi, kad jāšķērso robežu. Arī tā ir mūsu it kā vienas pilsētas unikalitāte. Festivāla ietvaros vispirms notika savstarpējas tuvināšanās brīži, lai dalībnieki var kaut nedaudz redzēt kolēģu priekšnesumus nelielā koncertā. Lai viens otru labāk iepazītu un sadraudzētos, bija organizētas meistardarbnīcas, kurās visi kopīgi mācījās gan dziesmas, gan dejas, gan rotaļas. Tā kā pasākums notika Valkā, tad vairāk akcentētas bija latviešu tautas dejas un rotaļas. Kopīgās vakariņas pamazām pārtapa deju vakarā, kas notika īpaši aizrautīgi.

Galakoncerts Valgas kultūras centrā turpinājās divarpus stundas. Šo festivālu otro reizi apmeklē dejotāji no Klaipēdas un Panevēžas. Tieši viņi bija iniciatori, lai šogad festivāls notiktu otro reizi. Kopā ar Panevēžas deju grupu "Diāna" atbrauca arī kāda televīzijas režisore, lai gūtu pieredzi šādu pasākumu organizēšanā. Tur līdz šim vēl nav notikuši līdzīgi deju festivāli. Šim cilvēkam ir liela pieredze, taču viņa sacīja: "Šķiet, arī es esmu iemīlējusi jūsu rīkoto festivālu. Mēs savējo rīkosim nākamgad martā.""Tas nozīmē, ka deju festivāls turpinās, jo uz Panevēžu esam aicināti kā goda viesi. Vērtīgi ir tas, ka mūsu studijas dalībnieki ir saņēmuši pamatīgu emocionālu lādiņu, lai izjustu vēlmi pilnveidoties un pacelt dejošanas latiņu lielākā augstumā. Dejotājiem svētki ir nepieciešami, jo ikdiena paiet sūrā darbā," pārliecināta M. Jerjomina.Lola Robinzone no Dublinas arīdzan bija patīkami pārsteigta par festivāla mērogu un izsacīja vēlmi sadarboties arī turpmāk. Svētdien īri uzstājās Tartu un rīkoja arī meistardarbnīcas. Diemžēl nedz Valgā, nedz Valkā viņi neko tādu nepaspēja sarīkot."Man galakoncertā īpaši patika meitenes no Dublinas. Tas bija kaut kas pavisam neparasts. Bija baudāms "Joy" dejotāju sniegums. Diemžēl neieradās vairākas solītās grupas no Rīgas." pēc koncerta "Ziemeļlatvijai" pastāstīja pusaudzis Gunārs. Savukārt nedaudz jaunākajam Emīlam bija prieks par breikotāju meistarību.Projekta vadītāja ir ļoti pateicīga Skaidrai Smelterei un viņas vadītajai folkloras kopai, par kuru lielu interesi iepazīšanās vakara gaitā Valkā izrādīja daudz festivāla viesu. Ar latvju skatuves deju festivāla dalībniekus iepazīstināja Aijas Sallu vadītais deju kolektīvs "Aija". Viesus pārsteidza arī Valkas mākslas skolas pedagoģes Kristīnes Ganiņas gatavotās balvas."Jāatzīst, ka tik vērienīgus festivālus viens cilvēks nevar sagatavot, tāpēc nozīmīgākais ir komandas darbs. Protams, nekas tāds nevarētu notikt bez abu pašvaldību un kultūras namu atbalsta. Valkā lielu darba daļu veica Aija un Līga no kultūras nama administrācijas, Skaidra no "Sudmaliņām" un Kristīne no mākslas skolas," gandarīta Marina.

Kultūra un Izklaide