Jubileju nosvin vokālais ansamblis “Undīnes”  

Sestdien, 1. novembrī, Smiltenes pilsētas kultūras centrā kopā ar draugiem piecu gadu jubileju koncertā “Laternu stundā” nosvinēja Smiltenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Undīnes” (vadītāja Velta Ispravņikova).

Jubilāres sveica un arī paši uzstājās  Launkalnes pagasta sieviešu ansamblis “Anemones”, Bilskas pagasta jauktais ansamblis un divi kolektīvi no Blomes pagasta - vīru ansamblis un sieviešu ansamblis.Koncertu ar muzikālo pavadījumu kuplināja “Undīņu” vadītājas Veltas Ispravņikovas kolēģi no Smiltenes mūzikas skolas Inga Sīmane, Pēteris Vilks un Daniels Groza, kā arī vijciemiete Ligita Šaicāne.

 Koncerts sagādāja jaukas emocijas gan pašām jubilārēm, gan publikai, un noslēgumā izskanēja vēlējums šādus sadziedāšanās svētkus Smiltenes novadā sarīkot biežāk. Daudz labu vārdu tika veltīts jubilārēm. “”Undīnes” ļoti skaisti dzied un ir ļoti augušas,” ansambļa skanējumu vērtē Blomes pagasta ansambļu vadītājs Juris Krūze.

Šobrīd ansamblī “Undīnes” dzied astoņas dalībnieces: Inta Lielmane, Sanita Kandele, Ilze Millere, Viola Marksa, Ruta Janava un Marita Timermane to dara jau kopš “Undīņu” dibināšanas pirms pieciem gadiem. Tagad viņām piepulcējušās arī Ilze Dance un Iveta Ose.

Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” otrdien, 4. novembrī.

Kultūra un Izklaide