Izsludina Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā.

Patlaban Latvijas un Krievijas sadarbība sociālās drošības jomā netiek regulēta ar starptautisku līgumu palīdzību, līdz ar to var tikt negatīvi ietekmētas personu, kas pārvietojas no Latvijas uz Krievijas teritoriju un otrādi, uzkrātās un uzkrāšanas procesā esošās sociālās drošības tiesības. Pēc Centrālās statistikas biroja datiem, Krievija ir viena no tām ne Eiropas Savienības valstīm, ar kuru Latvijai ir salīdzinoši liela iedzīvotāju migrācija. Piemēram, 2006.gadā uz Latviju no Krievijas imigrēja 753 personas, savukārt uz Krieviju no Latvijas emigrēja 1653 personas.

Darbs pie Latvijas un Krievijas līgumprojekta par sadarbību sociālās drošības jomā tika uzsākts 1993.gadā. Pēdējās tikšanās laikā, kas notika 2007.gada februāra nogalē Maskavā, tika panākta vienošanās par līgumprojekta galīgo redakciju.

Labklājības ministrija (LM) norāda, ka līgums sekmēs personu sociālo drošību, tām pārvietojoties no Latvijas uz Krievijas teritoriju un otrādi, kā arī novērsīs dubultu sociālo apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu.

"Šī sadarbības līguma izstrāde ir būtisks solis, lai sakārtotu attiecības ar Krieviju sociālās drošības jomā. Tas ir nozīmīgi, jo daudzi cilvēki maina dzīvesvietu vai strādā otrā valstī un viņiem ir svarīgi būt drošiem par savām sociālajām garantijām," informēja LM speciālisti.

Paredzēts, ka sadarbības līgums balstīsies uz vairākiem principiem. Līguma ietvaros paredzēts atcelt ierobežojumus pensiju izmaksai Latvijas un Krievijas iedzīvotājiem, ja tie uzturas otrā valstī.

Tāpat līgums ļautu summēt abās pusēs nostrādāto darba stāžu, lai noteiktu iedzīvotāju tiesības uz pensiju.

Patlaban saskaņā ar likumdošanu, lai saņemtu pensiju, apdrošināšanas stāžam Latvijā ir jābūt ne mazākam par desmit gadiem. Piemēram, cilvēks Latvijā ir strādājis piecus gadus, bet pirms tam piecus gadus nostrādājis Krievijā. Viņam, nosakot tiesības pensiju Latvijā, tiks summēti darba periodi abās valstīs - tiks ņemti vērā ne tikai pieci Latvijā nostrādātie gadi, bet arī pieci gadi Krievijā.

Aprēķinot Latvija piešķirs pensiju par pieciem gadiem, savukārt Krievijas pienākums būs maksāt pensiju par pieciem šajā valstī nostrādātajiem gadiem.

Tāpat līgumā ir noteikta pensijas piešķiršanas kārtība par apdrošināšanas stāžu līdz 1991.gada 1.janvārim. Par šo stāžu pensiju piešķirs tā valsts, kurā cilvēks dzīvo pensijas piešķiršanas brīdī.

Saskaņā ar līgumprojektu tiks aprēķināta un izmaksāta pensijas apmēra daļa tiem krievu tautības nepilsoņiem, kuri pensionējušies Latvijā pēc 1996.gada un kuri vēl turpmāk varētu pensionēties, ņemot vērā Krievijā nostrādāto darba stāžu.

Pēc veiktajiem aprēķiniem, papildu nepieciešamais finansējums, kas vajadzīgs pensiju izmaksai krievu tautības nepilsoņiem, kuri pensionējušies Latvijā pēc 1996.gada un kuri vēl turpmāk varētu pensionēties, ņemot vērā Krievijā nostrādāto darba stāžu, 2009.gadā ir 9 614 610 lati, 2010.gadā - 10 322 310 lati, 2011.gadā - 10 837 920 lati un 2012.gadā - 11 379 816 lati.

Tāpat tiks izmaksāta pensija no Latvijas uz Krieviju izbraukušajiem iedzīvotājiem par Latvijā nostrādāto darba stāžu. Līdz ar to papildu nepieciešamais finansējums pensiju izmaksai uz Krieviju izbraukušajiem iedzīvotājiem par Latvijā nostrādāto darba stāžu 2009.gadā ir 164 958 lati, 2010.gadā - 177 058 lati, 2011.gadā - 185 928 lati un 2012.gadā - 195 224 lati.

Papildu līdzekļu piešķiršana valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā tiks izskatīta Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Patlaban Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus sociālās drošības jomā ar Ukrainu, Kanādu. Noslēgts līgums arī ar ASV par savstarpēju pensiju izmaksu, pagaidu līgums starp Latvijas Labklājības ministriju un Norvēģijas Darba un sociālo lietu ministriju par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas kopienas teritorijā, un attiecībā uz Latvijas jūrniekiem, kuri nodarbināti uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem.

Latvija plāno noslēgt līgumus sociālās drošības jomā arī ar Baltkrieviju un Austrāliju.

Eiropas Savienības teritorijā sociālās drošības jomu regulē regula par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas kopienas teritorijā.

Likumprojekts vēl jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā.

Kultūra un Izklaide