Turpinās darbs pie Līgatnes dabas taku situācijas uzlabošanas

Ar mērķi nodrošināt Līgatnes dabas taku ilgtspējīgu apsaimniekošanu Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – DAP) šobrīd izstrādājusi nolikuma projektu, lai atklātā konkursā izvēlētos labāko šī objekta apsaimniekotāju. Nolikuma projektu vēl tuvākajā laikā plānots izdiskutēt ar Vides konsultatīvo padomi, uzklausot nevalstisko organizāciju viedokli un priekšlikumus šajā jautājumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs uzsver, ka ir gandarīts par Dabas aizsardzības pārvaldes jaunieceltās vadītājas Sandras Bērziņas iniciatīvu un spēju iesaistīt sarežģītā Līgatnes dabas taku jautājuma risināšanā labākos vides ekspertus un speciālistus Latvijā.

DAP atgādina, ka ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu ir saņemts valdības finansējums Līgatnes dabas taku dzīvnieku barības sagādei un medikamentiem. Tāpat piešķirti līdzekļi dabas takās mītošo lāču Mikus un Puikas pastaigu laukuma izbūvei un izskaloto ceļa posmu remontam takās. Šobrīd DAP iesniegti piedāvājumi par lāču voljēra būvniecību un notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšanas process.

Būvējot voljēru, īpaša uzmanība tiks pievērsta drošības aspektam - pēc jau izstrādātā projekta paredzēts izbūvēt dubultu žogu sistēmu ar betonētu pamatni, lai novērstu lāču izrakšanās risku.

Šobrīd lāču puikas mitinās par ziedojumiem izbūvētā mītnē, taču tajā lāči apmeklētājiem nav apskatāmi un zvēriem nav pieejamas pastaigas. Līdz gada beigām gar pastaigu laukumu plānots izbūvēt arī skatu platformu.      
 
Sakarā ar šogad plānotajiem būvniecības darbiem aicinām būt saprotošiem un atgādinām, ka uz brīdi dabas takās varētu nebūt iespējas apmeklēt atsevišķu taku posmus, taču pēc būvniecības noslēgšanās un skatu platformas izbūves apmeklētājiem būs iespējams daudz labāk apskatīt slavenākos dabas taku iemītniekus – lāčus. 

Kultūra un Izklaide