Ērģemieša atmiņas – patiesa vēstures liecība

Šogad iznākusi mūsu novadnieka, pazīstamās bērnu rakstnieces Vijas Upmales brāļa Laimoņa Upmaļa grāmata "Dienasgrāmata" ar apakšvirsrakstu "Kara zēna atmiņas".

Autors detalizēti attēlo savas karavīra gaitas no 1944. līdz 1946. gadam vācu armijas Gaisa spēku izpalīgos. Kā zināms, gan rakstniece Vija Upmale, gan viņas brālis Laimonis ir dzimuši un auguši Ērģemes pagastā. Tādēļ ar lepnumu var teikt, ka latviešu literatūras klāsts par vienu grāmatu no mūsu novada autoriem ir kļuvis bagātāks. Šobrīd šo grāmatu Valkā var iegādāties Zeberiņa grāmatnīcā tirdzniecības centrā "Elvi". Redakciju informējot par savu kara laika dienasgrāmatu, L. Upmalis saka: "Tā ir ne tikai mana, bet visas tautas skumjā vēsture, ko nedrīkst aizmirst."Tagad daudz spriež, kādēļ latviešiem vajadzēja karot vācu armijā. Skarbā patiesība ir tā, ka toreiz puišiem iesaukuma vecumā neviens neprasīja, ko viņi grib vai negrib. Bija pavēste un vajadzēja doties karā. Savā "Dienasgrāmatā" L. Upmalis raksta: "Un tad iesaukšanas pavēste sasniedza arī mani, 1927. gadā dzimušo. Labi atceros - pļāvām ar mašīnu kviešus un sējām kūlīšos. Frontē jau cīnījās divi mani brālēni. Tēvs ar jaunāko brāli ar zirdziņu aizvizināja mani no "Upmaļiem" uz Valku. Kāpēc mēs gājām? Varēja pierakstīties meža departamentā, tas ir, pabēgt no ļaužu acīm mežā. Bet to darīja tikai retais. Bijām auguši brīvās Latvijas valstī, bijām mācījušies būt patrioti, mīlēt savu tēvzemi un tautu, tas likās pats par sevi saprotams."Filozofs un vēsturnieks Augusts Milts par L. Upmaļa grāmatu raksta: "L. Upmaļa grāmatas īpašā vērtība ir kodolīgie pieraksti. Precīzie notikumu datumi, vietu nosaukumi, vārdi un uzvārdi. Pašās kara beigās Gaisa spēku izpalīgos mobilizēja četrus tūkstošus. L. Upmaļa vienā gadā piedzīvotā pietiek veselam mūžam: 1944. gadā 19. septembrī Rīgā tiek pārdzīvota šausmu nakts, kad pēc krievu bombardēšanas nākas apglabāt 41 kritušo biedru. Grāmatā ir vērtīgi materiāli vēsturniekiem, piemēram, kas notika Polijai piešķirtajā Vācijas teritorijā, no kuras steidzīgi evakuēti vācieši, bet poļi vēl nav ieradušies. Kara zēna atmiņas vistiešāk adresētas gan tā, gan arī tagadējā laika zēniem. Jo paliek jautājums, ko darīt līdzīgās situācijās, kad neviena no izvēlēm nav īsti pozitīva."Domāju, ka L. Upmaļa "Dienasgrāmata" ir patiesa vēstures liecība aculiecinieka skatījumā.

Kultūra un Izklaide