Internets kļūs vēl pieejamāks

Šonedēļ Valkas pilsētas bibliotēkā pēdējā rajona bibliotekāru grupa informāciju tehnoloģiju kursos apgūst prasmi strādāt ar jauno Windovs Vista programmu.

Valkas pilsētas bibliotēkas vadītāja Ginta Dubrovska informē, ka Latvijas valsts un amerikāņu Bila un Melindas Geitsu fonda īstenotā projekta "Publisko bibliotēku attīstība" ietvaros rajona 27 publiskās bibliotēkās ir uzlabots lokālais tīkls un uzstādīta tam atbilstoša aparatūra, lai uzlabotu interneta pieslēguma kvalitāti. "Tagad visām šīm iestādēm ir izsūtīts jaunu datoru piegādes grafiks, kopumā rajona bibliotēkas saņems 115 jaudīgus datorus ar Windovs Vista programmu. Pagastu bibliotēkas iegūs trīs četrus jaunus datorus, Valkas bibliotēkā būs septiņi. Pašlaik bibliotekārēm ir kursi, kuros viņas mācās darboties ar jauno tehniku," stāsta G. Dubrovska.Birzuļu bibliotēkas vadītāja Vija Meistere atzīst, ka kursi ir noderīgi un vajadzīgi. "Būtiski esmu padziļinājusi zināšanas visu programmu apguvē. Tagad varēšu apmācīt apmeklētājus un palīdzēt viņiem atrast vajadzīgo informāciju," saka V. Meistere.Nākamie kursi būs par tēmu "Inovatīvās darbības bibliotēkās", kas būs veltīti bibliotekāru sagatavošanai darbam ar klientiem.

Kultūra un Izklaide