Valkas un Valgas muzeji veido kopīgu izstādi

Valgas Muzejā (Vabaduse ielā 8, Valgā, Igaunija) izstāžu zālē no 3.jūnija līdz 31.augustam Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas Muzeja kopīgā ceļojošā izstāde „Jānis Cimze – Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs”.


Atklāšana 3.jūnijā plkst. 16:00

Izstāde veltīta izcilā pedagoga, latviešu koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes (1814.-1881.) 200. gadskārtai. Eksponēti materiāli par viņa dzīvi, semināra vēsturi un viņa vadītā semināra audzēkņiem – latviešiem un igauņiem, kas pārstāvēja visdažādākās darbības sfēras. Piemēram, par skolotājiem latviešiem D.Dambergu, J.Pilsātnieku, V. Švēdi, igauņiem J.Eglonu, T.Grīnbergu u.c.; mācību grāmatu autoriem latviešiem Ā.Tēraudu, J.Bankinu, J.Kalniņu, igauņiem K.R.Jakobsonu, M.Kampmā, u.c.; koru diriģentiem un dziesmu svētku rīkotājiem latviešiem J.Neikenu, I.Zīli, igauņiem A.Leti (Šprenku), F.A.Sēbelmani u.c.; mūzikas darbiniekiem latviešiem Baumaņu Kārli, J.Sērmūksli, igauņiem A.Kunileidu (Sēbelmani), A.E.Tomsonu u.c.; literātiem latviešiem J.Jaunzemi (Apsīšu Jēkabu), M.Krogzemi (Ausekli), igauņiem M.Kampmā u.c.; sabiedriskajiem darbiniekiem latviešiem M.Ūdri, V.Bērsonu, igauņiem K.R.Jakobsonu u.c.; ķesteriem, mācītājiem latviešiem Ā.Jendi, K.Dzirni, igauņiem P.Undricu, A.Erlemani u.c. Viņu dzīve un darbība parāda J. Cimzes ieguldītā darba nozīmīgumu latviešu un igauņu tautu kultūrā un izglītībā.


Izstādē izmantoti materiāli ne tikai no Valkas un Valgas muzeju krājuma, bet arī no citām Latvijas un Igaunijas krātuvēm, piemēram, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkas, Igaunijas Kultūras vēstures arhīva u.c.
Izstāde ir latviešu un igauņu valodās. Tā visu vasaru būs apskatāma Valgas muzejā. Mācību gada sākumā tā ceļos pa Valkas novada skolām. Pēc tam būs apskatāma Rīgā Latviešu Biedrības namā.

Kultūra un Izklaide