“Smilteselei” jubileja

 Šo sestdien, 13. decembrī, piecu gadu jubileju svinēs Smiltenes pagasta Eiropas senioru deju kopa “Smiltesele”, ko vada Ženija Daudziete.

Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē pulksten 14 sāksies jubilejas koncerts. Uzstāsies jubilāre “Smiltesele” un ciemiņi, senioru deju kopas: “Papardes” (Blomes pagasts), “Vijolītes” (Vijciema pagasts) un “Madaras” (Strenči), ko vada Ž. Daudziete, Brantu pagasta senioru deju kopa “Vējiem līdzi” (vadītāja Ausma Laganovska) un  biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” senioru deju kolektīvs “Pīlādzītis” (Raita Linde). 

“Gaidām skatītājus!” teic Ž. Daudziete. Katrs kolektīvs dejos divas dejas.  Ciemiņus, senioru deju kolektīvus, stundu pirms koncerta sagaidīs Muižkundze un Muižkungs un izvadās ekskursijā pa Smiltenes pagasta Kalnamuižas vēsturisko kompleksu.

Kultūra un Izklaide