Valkā koncerts „No rudens pūra lādes” 3

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludināja projektu konkursu „Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu, vairojot savstarpējo izpratni un mazinot stereotipus, sekmējot mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un mijiedarbību ar latviešiem, vienlaikus saglabājot viņu identitāti un kultūras mantojumu. 


Biedrība „Attīstība.Virzība.Izaugsme” guva atbalstu savam projektam „No rudens pūra lādes”. Šī projekta mērķis – veicināt dažādu tautu kultūru dialogu Vidzemē un demonstrēt mazākumtautību kultūras daudzveidību, tādējādi paplašinot iedzīvotāju zināšanas par mazākumtautību kultūrvērtībām.

 Ar projektā paredzētajām  aktivitātēm vēlamies pateikt sabiedrībai, cik mūsu Latvijā mēs esam dažādi, bet visi esam forši!Ar etnisko kultūras vērtību izpratni un pasniegšanu skatītājiem mazākumtautību iniciatīvas var dot ieguldījumu kopējā savstarpējā dialoga un pozitīvas mijiedarbības starp latviešiem un cittautiešiem veidošanā. Tas ir svarīgi ne tikai vietējās kopienas iedzīvotājiem, bet visai sabiedrībai kopumā. 

Projekta aktivitātes ir interesantas kā pašiem pašdarbniekiem, kuri var gan „sevi parādīt, gan citus apskatīt”, tā vietējo kopienu cittautiešiem, jo kāda neliela viņu etniskās kultūras daļa pieejama tuvu dzīves vietai, tādējādi veidojot izpratni par kultūru mijiedarbību Vidzemē un Latvijā.


Projekta ietvaros jau notikuši pasākumi Kocēnu novada Zilākalna pagastā un Alūksnes novada Pededzē, kuros uzstājās pašdarbības kolektīvi ar  latviešu un slāvu tautām raksturīgiem priekšnesumiem katra kolektīva radošajā izpratnē. 
Sestdien, 29.novembrī plkst.16.00 projekta noslēguma pasākums – koncerts „No rudens pūra lādes”- notiks Valkas kultūras namā, kad pašdarbības kolektīvi no Pededze, Zilākalna un Valkas interesentiem rādīs, kas tad ir viņu pūra lādē.  Visi laipni aicināti! Uz tikšanos!

Komentāri 3

Skaidrīte

Kārtējais pasākums pieciem cilvēkiem septiņās rindās.

pirms 6 gadiem, 2014.11.25 20:15

dadzis

Arī pieciem cilvēkiem ir vajadzīgs šāds pasākums. Un labi ka Valkā it tāda Skaidra Smeltere, kas vismaz darlai, lai mēs nepaliktu par " Sūnu ciemu".

pirms 6 gadiem, 2014.11.25 20:35

folklora

Skaidra labi vada savu lauciņu folkloru, tikai jāiet arī uz priekšu, dziļumā, citādi visos pasķumos viens un tas pats. Paliek vienmuļi skatoties un neinteresanti piedalīties.

pirms 6 gadiem, 2014.11.25 21:07

Kultūra un Izklaide