Vokālajam ansamblim “Undīnes” - jubileja

Šo sestdien, 1. novembrī, Smiltenes pilsētas kultūras centrā notiks Smiltenes pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Undīnes” piecu gadu jubilejas koncerts.

Pasākums sāksies pulksten 18. To atklās jubilāres, izpildot  Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesmu “Laternu stundā”.Publika koncertā redzēs un dzirdēs ne tikai “Undīnes”, bet arī citus Smiltenes novada vokālos ansambļus: Launkalnes pagasta sieviešu ansambli “Anemones”, Bilskas pagasta jaukto ansambli un divus kolektīvus no Blomes pagasta - vīru ansambli un sieviešu ansambli.Koncertu kuplinās “Undīņu” vadītājas Veltas Ispravņikovas kolēģi no Smiltenes mūzikas skolas Inga Sīmane, Pēteris Vilks un Daniels Groza, kā arī vijciemiete Ligita Šaicāne.

 Smiltenes un Brantu pagastu kultūras pasākumu organizatore Ieva Klāva-Bunga informē, ka šobrīd ansamblī “Undīnes” dzied astoņas dalībnieces.  Inta Lielmane, Sanita Kandele, Ilze Millere, Viola Marksa, Ruta Janava un Marita Timermane to dara jau kopš “Undīņu” dibināšanas pirms pieciem gadiem. Tagad viņām piepulcējušās arī Ilze Dance un Iveta Ose.

Kultūra un Izklaide