Literārā konkursa dalībnieki pārsteidz žūriju ar savu apdāvinātību un zināšanām

Kādā no saviem dzejoļiem dzejniece Velga Krile min, ka, nokļuvusi līdz dzīves pusei, viņa atsēžas uz ciņa, lai saprastu, cik viens pēc dziļākās būtības var būt viens. Šomēnes Valkas ģimnāzijas V. Kriles piemiņai rīkotā literārā konkursa noslēgums apliecināja, ka dzejniece nav bijusi un arī tagad, vairākus gadus pēc nāves, nav viena.

Viņas dzeja ir iekarojusi daudzu sirdis šodienas jaunajā paaudzē. Par to varēja pārliecināties, lasot konkursa dalībnieku literāros sacerējumus un dzejoļus. Visi 26 dalībnieki labi izjūt V. Kriles dvēseles viļņojumu dzejnieces vārsmās, turklāt, kā varēja secināt, vairākiem tās devušas ierosmi attīstīt pašiem savas radošās spējas.

To konkursa noslēguma pasākumā apliecināja arī dzejnieces māsa Antra Krile, kura piedalījās konkursantu darbu vērtēšanā. "Darbi ir tiešām talantīgi. Jāatzīst, ka Velga ļoti brīnītos, cik daudz jauniešu piedalījušies viņai veltītajā konkursā, jo savulaik viņai daudz nācās pārdzīvot paustās patiesības dēļ. Bija periods, kad Velgas darbus vispār nepublicēja," saka A. Krile.

Viņa pastāstīja skolēniem par V. Kriles dzīvi un daiļradi un pasniedza savas un Velgas māmiņas simpātijas balvas trijiem autoriem, kuru darbi dzejnieces tuviniecēm gluži subjektīvi visvairāk patikuši. Šo balvu - V. Kriles dzejoļu krājumu - saņēma Laima Gulbe no Limbažiem, Emīls Lukjanskis no Cēsīm un ārpuskonkursa dalībnieks Matīss Lācis.

Konkursa žūrijas komisijas vadītāja, Valkas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Diana Magone stāsta, ka pilnīgi visi žūrijas locekļi uzsvēruši dalībnieku apdāvinātību.

"Aicinājumu pieteikties konkursam paziņojām ar interneta starpniecību. Vēlmi piedalīties izteica ne tikai Valkas ģimnāzijas, bet arī Rencēnu pamatskolas, Strenču vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes tehnikuma, Limbažu 1. vidusskolas un Cēsu valsts ģimnāzijas audzēkņi. Skolnieki varēja rakstīt pilnīgi visu, ko vēlējās - literāros darbus par dažādām tēmām. Vairāki bija nolēmuši rakstīt prozas darbu par Velgas Kriles dzeju, bet liela daļa bija iesniegusi dzejoļus," saka D. Magone.

Žūrijas komisijas locekle, dzejniece Amanda Aizpuriete savu vērtējumu bija atsūtījusi vēstulē. "Šie darbi ir kā vēstules Velgai ar garīgas tuvības meklējumiem. Tas nav plaģiāts, kad autoru balsīs dzirdama Velgas balss. Viņi Velgu meklē sevī. Meitene, kura raksta, ka istabā sienas ir aplīmētas ar Velgas dzejoļiem, viņu jau ir atradusi," vērtē A. Aizpuriete.

Daži aptaujātie konkursa dalībnieki atzina, ka V. Kriles dzeja viņiem patīk un tā kalpojusi par stimulu pašiem kaut ko sacerēt.

Par iesniegtajiem darbiem 1. pakāpes diplomu 7. - 9. klašu grupā saņēma Cēsu ģimnāzijas 7. klases skolnieks Emīls Lukjanskis, bet 10. - 12. klašu grupā - Limbažu 1. vidusskolas 12. klases skolniece Ieva Ķeruka. Šajā grupā 2. pakāpes diplomu piešķīra Limbažu 1. vidusskolas 12. klases audzēknei Luīzei Lismanei, bet 7. - 9. klašu grupā - Strenču vidusskolas 9. klases skolniecei Anetei Cukurei.

Kultūra un Izklaide