Nākamais mērķis - Īslande

Ir vērts mēģinājumos mācīties dziesmas septiņās svešās valodās, lai tiktu uz Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkiem. Vismaz Smiltenes kultūras un sporta centra jauktais koris "Vidzemīte" atzīst, ka tur gūtās emocijas ir brīnišķīgas un par naudu nenopērkamas.

 

Aizvadītajā nedēļā Igaunijas pilsētā Tartu notikušie V. Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki korim "Vidzemīte" bija ceturtie pēc Latvijas, Norvēģijas un Lietuvas.

 

"Ļoti ceram, ka aizbrauksim uz nākamajiem svētkiem, kuri pēc diviem gadiem notiks Īslandē. Lūgsim atbalstu visur, kur vien var," teic kora "Vidzemīte" diriģente Dzidra Jēkabsone. Kori diriģē arī Baiba Zveja.

 

Tas, ar ko fascinē tieši Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki, ir iespēja dziedāt uz skatuves kopā ar koriem no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Īslandes, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Katram korim jāiemācās vismaz divas dziesmas šo valstu valodās.

 

Papildu tam koriem ir atsevišķi koncerti. "Vidzemīte" dziedāja tautas dziesmas Tartu Rātslaukumā, bet Kambjas pilsētas baznīcā izpildīja garīgo dziesmu programmu.

 

Speciāli uz šo koncertu atbrauca tie koristi, kuri jau bija izņēmuši atvaļinājumu Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dēļ un nevarēja pavadīt Tartu visu nedēļu. Svētku visu programmu izbaudīja "Vidzemītes" 22 koristi. Paldies par līdzdalību diriģentes teic visiem dziedātājiem.

 

V. Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku organizatori piedāvāja arī augstvērtīgu koncertu programmu. Papildu tam "Vidzemītes" koristi mājupceļu izmantoja ekskursijai, lai redzētu Munameģi un gleznaino Kornetu dabu un Drusku pilskalnu Alūksnes rajonā, kā arī pirms tam atpūtās Tartu akvaparkā.

 

Latviju šajos Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos pārstāvēja deviņi kori. "Vidzemīte" un Cēsu "Tikko" bija vienīgie kolektīvi no Vidzemes.

 

"Līdzdalība tādos svētkos nozīmē finansiāli lielas izmaksas katram dalībniekam. Turklāt mēs šogad guvām daudz skaistu emociju tepat, Latvijā, Dziesmu svētkos," teic Smiltenes jauktā kora "Pakalni" prezidente Zaiga Krūmiņa.

Kultūra un Izklaide