Smiltenes bibliotēkas jaunumi

Jaunumus grāmatu krājumos saviem lasītājiem piedāvā iepazīt Smiltenes pilsētas bibilotēka.

 

Platons. Dialogi Šajā izdevumā iekļauti četri Platona dialogi - ''Līsids'', ''Hermids'', ''Alkibiads pirmais'' un ''Hipijs mazākais''.  

Edmonds Valdemārs Bunkše . Intīmā bezgalība "Intīmā bezgalība" ir profesora pēdējo gadu darba nozīmīgākais sasniegums. Darbu augstu novērtājuši pasaules kultūrģeogrāfi un citi ar kultūras un filozofijas jautājumiem saistīti pētnieki. Darbā izklāstītās idejas un secinājumi atspoguļo autora gūto dzīves pieredzi un pētījumus dažādās pasaules vietās - Amerikas Lielajos līdzenumos, Atlantijas un Klusā okeāna piekrastē, Vācijā, Francijā un Skandināvijā, bet nozīmīgākā vieta tomēr ir atvēlēta Latvijai.

 

Andris Rubenis . Ētika.Viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika

 

Ilgonis Upmalis . Latvija - PSRS karabāze. 1939-1998 .1939. - 1998.: materiāli un dokumenti par Padomju armijas atrašanos Latvijā un tās izvešanu. Autori - cieši saistīti ar Padomju armijas izvešanas procesu - sniedz informāciju no pirmavotiam.

 

Augusts Bīlenšteins (1826-1907) - vācu izcelsmes Dobeles mācītājs - valodnieks, arheologs, etnogrāfs un ģeogrāfs vienā personā. Viņa nopelnus zinātnē laikabiedri atzina un augstu vērtēja. A. Bīlenšteins bija Pēterburgas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Kēnigsbergas un Tērbatas universitātes goda doktors.Paliekoša vērtība ir A. Bīlenšteina pētījumiem latviešu valodniecībā. Viņa monumentālo darbu vēsturiskajā ģeogrāfijā par latviešu tautības un valodas robežām izmantoja, kad pēc etniskā principa tika nospraustas Latvijas valsts robežas.Mūža nogalē sarakstītās grāmatas par latviešu koka celtnēm un priekšmetiem 1. daļa latviešu valodā izdota 2001. gadā. Otrā daļa - "Latviešu koka iedzīves priekšmeti" - ir unikāla liecība par latviešiem 19. gadsimtā. "Tautas raksturs izpaužas veidā, kā tā dzīvo, kā ģērbjas, kā ēd un dzer, kā izklaidējas un kā strādā, kādi ir tās darbarīki un mājokļi," rakstīja A. Bīlenšteins savā autobiogrāfijā.

Ziemas saulgriežu laikāŠajā krājumā apkopoti latviešu tautas ticējumu un paražu pieraksti no visiem Latvijas novadiem. Tie sakārtoti vienā virtenē atbilstoši laika ritējumam - no pirmā sniega līdz Meteņiem. Grāmatas beigās ievietoti novecojušo un nelatvisko vārdu skaidrojumi. Māksliniece Anita Inša.

 

 

 

 

Bioloģiskās augkopības pamati Izdevums domāts ikvienam, kas grib saprast dabas norises un palīdzēt dabai, bet īpaši tas noderēs bioloģijas un lauksaimniecības nozaru studentiem, lauksaimniecības speciālistiem un konsultantiem, kā arī zemniekiem, kas vēlas savās saimniecībās uzturēt spēkā dabas likumsakarības.

 

Inguna Daukste - Silasproģe . Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā 1950-1965 Literatūrzinātnieces Ingunas Daukstes - Silasproģes pētījums ir likumsakarīgs turpinājums 2002.gadā publicētajam darbam ''Latviešu literārā dzīve un literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950)''. Šī grāmata sniedz ieskatu laikposmā, kas dēvēts par latviešu trimdinieku ''izklīšanu un iedzīvošanos pasaulē'' (1950-1965).

 

Aleksandra Grēmlinga . Mikelandželo / Mākslinieki tuvplānā Dzīve un darbi.

 

E.L.Buholca, B.Cimmermane . Pikaso / Mākslinieki tuvplānā Dzīve un darbi.

 

Nikola Nonhofa . Sezans / Mākslinieki tuvplānā Dzīve un darbi.

 

 

Zane Gailīte (sastādītāja) . Mēness meti, saules stīga Emīls Dārziņš Biogrāfisks izdevums

 

Vizma Belševica, Vija Beinerte 1996. gadā kino foruma ''Arsenāls'' pulcinātie eksperti Vijas Beinertes režijas diplomdarbu ''Tās dullās Paulīnes dēļ'' atzinuši par vienu no 25 visu laiku labākajām filmām

 

V.Hausmanis, B.Kalnačs . Latviešu drāma 20. gadsimta otrā pusē ''Kad rakstījām šo grāmatu, bija iesācies ne tikai jauns gadu simtenis, bet pat jauns gadu tūkstotis un svarīgi šķita pildīt iepriekšējā sējumā doto solījumu un paraudzīties, kā latviešu drāmas straume plūdusi 20. gadsimta otrajā pusē. Gadi bija ritējuši, Latviju skārušas pārmaiņas, taču drāmas plūdums nebija apsīcis, tikai vairākus gadu desmitus virzījies divās gultnēs: lugas tapa gan Latvijā, gan trimdā, bet šajā grāmatā abas straumes sapludinātas vienkopus, jo latvieši nav pārstājuši mīlēt teātri un dramatiķi nav pārstājuši radīt jaunas komēdijas un drāmas.'' Autori

 

Latvijas teātris. 20.gs. 90. gadi un gadsimtu mija Pētījums ir turpinājums 1993. gadā izdotajai grāmatai ''Latvijas teātris. 70. gadi'' un 1995.gadā izdotajai ''Latvijas teātris. 80.gadi''. Teātra mākslas procesi Latvijā, teātru iekšējā attīstība, problēmas un risinājumi, paaudžu nomaiņa, jaunu personību ienākšana, nozīmīgākie uzvedumi tiek analizēti laikposmā no 90.gadu sākuma līdz 2005.gadam - sarežģītā, pārmaiņām piesātinātā laikā, kad ir būtiski mainījusies visa teātru funkcionēšanas sistēma, kas savukārt izmainījusi gan mākslinieku iekšējo pašsajūtu, gan sabiedrības un teātra ambīcijas. Grāmata domāta teātra darbiniekiem, mākslas zinātniekiem, studentiem, visiem, kas interesējas par Latvijas teātri.

 

Janīna Kursīte . Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene Diskursu, simulkru, pastiša postmodernisma trafaretajā laikmetā profesore Janīna Kursīte no visdažādākajiem avotiem (vecām vārdnīcām, literatūras, ekspedīcijām) atradusi un cēlusi augšā aizmirstus latviešu valodas vārdus. Blakus aizmirstajiem vārdiem vai zināmu vārdu aizmirstām nozīmēm tiek piedāvāti

 

 

Agnese Krivade . Bērnība Agnese Krivade. Bērnība. Dzeja 2002-2006

 

 

 

Vairis Ozols . Četri laivā un... / Lata romāns "Pat labu gribēdamas, viņas mums nodara pāri ar to vien, ka redz tikai savu patiesību", par sievietēm prāto viens no stāsta varoņiem Lēnais. "Viņas nespēj vai negrib saprast, ka mēs esam citādāki jau tāpēc vien, ka neesam sievietes." Personiskās dzīve problēmu rosināti, četri cilvēki dodas braucienā pa Daugavu. Slepkavība netālajā sādžā visus laivotājus ierauj kriminālo notikumu virpulī, no kura izkļūt pašu spēkiem gandrīz nav iespējams.

 

Monika Zīle . Lakstīgalu asaras / Lata romāns Tā bija mana krāšņākā vasara, pilna saules un grēcīgas kvēles. Starp mums virmoja kāds nevaldāms pievilkšanās spēks, kuram pretoties nebija iespējams. Atvadoties mēs nenorunājām nākošreiz, un tas bija gan mokoši, gan brīnišķīgi - gaidīt Kalvi. Ik brīdi. Diena vai nakts. Reiz viņš piezvanīja vakariņu laikā. Es nometu dakšiņu uz galda, paķēru somu un skrēju laukā. Ne tajā brīdī, ne atgriežoties Aigaram neko nepaskaidrojot. Bet viņš nevaicāja. Būdams cēls vai baidīdamies dzirdēt patiesību? Man bija vienalga. Apreibusi no Kalvja un līdz šim nepazītas brīvības, staigāju lepni paceltu galvu: nospļauties, ka ļaužu valodas maļ katru manu soli!...

 

Aishils. Persieši Aishila (525-456) - vecākā no lielās grieķu dramaturgu trijotnes, ''traģēdiju tāva'' - ''Persieši'' ir viena no septiņām viņa traģēdijām, kas nonākušas līdz mūsu laikam. Tā raisa īpašu interesi ar to, ka ir vienīgā saglabājusies sengrieķu traģēdija ar savam laikam aktuālu nemitoloģisku sižetu.

 

Tūve Jānsone . Tēlnieka meita Šajā grāmatā Tūve Jānsone ļauj ieskatīties savas bērnības pasaulē - mākslinieka mājā Helsingforsā un piejūras vasarnīcā. Atdzīvojas pagātne pilsoniski bohēmiskajā mākslinieka darbnīcā un ģimenes dzīve, kurā noteicējs ir nākamās rakstnieces tēvs - tēlnieks Viktors Jānsons. Grāmatas centrā ir mazā meitene ar nevaldāmo fantāziju un viņas pārdzīvojumi, jo ikdiena ir noslēpumaina un maģiska, ne uz mirkli neatslābst spriegums starp drošības sajūtu un bailēm...''Tēlnieka meita'' (1968) ir viens no spilgtākajiem bērnības attēlojumiem Ziemeļvalstu literatūrā.

 

Salmans Rušdi . Klauns Šalimars Losandželosa, 1991. gads. Maksimilians Ophulss, viens no modernās pasaules likteņu lēmējiem, gaišā dienas laikā tiek nodurts ceļā pie savas ārlaulības meitas Indijas. Slepkava ir Maksa Ophulsa šoferis indietis, noslēpumains cilvēks, kas dēvējas par klaunu Šalimaru. Episkais stāstījums aizved lasītāju no Kalifornijas uz Franciju, Angliju un galvenais, uz Kašmiru, šo paradīzi zemes virsū ar firziķu dārziem un medus bitām, kalniem un ezeriem, zaļacainām sievietēm un slepkavības domu apsēstiem vīriešiem. Aptverot visu zemeslodi un traucoties cauri laikiem, Salmana Rušdi majestātiskais stāstījums apbur lasītāju, liekot spilgti sajust trauksmaina laika garu.

 

Kultūra un Izklaide