Smiltenes novadā apbalvo cienījamus pārus

Reiz sen senos laikos viņi iemīlējās, apprecējās un dzīvo ilgi un laimīgi - šīs nav rindas no pasaku grāmatas. Šādi pāri joprojām dzīvo starp mums, un Smiltenes novadā ar viņiem lepojas.

Svētdien, skanot kāzu maršam un ļaužu applausiem, Mēru muižas Baltajā zālē roku rokā un laimīgi ar savu klātbūtni pagodināja Ruta un Reinis Elstiņi, Jūsma un Andrejs Tammes, Gunta un Valdis Paegļi, Doloresa un Jānis Strazdiņi, Jānis un Zaiga Rāceņi, Hilda un Emīls Kreiļi un Aija Anita un Zigmunds Melderi.

Viņiem Smiltenes novada muzeja vadītāja Zinaida Bērza un novada domes Dzimtsarkastu nodaļas vadītāja pasniedza Pateicības rakstus par par ģimenes vērtību saglabāšanu.

 

Vairāk par pasākumu lasiet šodienas, 1. novembra, "Ziemeļlatvijas" numurā.

Kultūra un Izklaide