Smiltenes pensionāri skatīsies “Indrānu” iestudējumu

Smiltenes pensionāru klubiņš organizē braucienu uz Valmieras Drāmas teātra jauno iestudējumu - Rūdolfa Blaumaņa drāmu "Indrāni" (režisore - Māra Ķimele).

 

Veco Indrānu lomās iejutušies aktieri Dace Eversa un Agris Māsēns. A. Māsēnu Smiltenē zina arī kā pilsētas Tautas teātra režisoru.

 

Pensionāru klubiņa vadītāja Agate Zariņa aicina pieteikties līdzbraucējus uz teātri. Uz izrādi smiltenieši brauks 3. decembrī. Interesentiem jāpiesakās un jāsamaksā līdz 26. novembrim katru pirmdienu pensionāru klubiņā Smilšu ielā no pulksten 11.00 līdz 13.00. Pieteikties var arī pa tālruni 647 72 578.

 

Valmieras teātris atgādina, ka lugā "Indrāni" skarti mūžīgi jautājumi: cik krietnus esam izaudzinājuši savus bērnus; vai pietiekami mīlam un saudzējam savu zemi; vai protam šķirt to, kas priecē sirdi, no tā, kas pilda maku?

Kultūra un Izklaide