Svētvakarā aicina dievkalpojumi baznīcās

Šodien daudzu ceļš vedīs uz baznīcu, kur, degot svecēm, ikvienam būs ļauts izjust patieso un vienīgo Ziemassvētku burvību - būt domās kopā ar tikko dzimušo bērniņu un atbrīvoties no drūmām domām.

 

Zaļš egles zarsUn viena balta svece - Neko jau šonaktVairāk nevajag.Ir miers virs zemes,Blakus tie, ko mīlam,Un ārā snieg...Ir nācis Svētvakars.(Anita Anitīna)

Svētvakara dievkalpojumi notiks daudzās Valkas rajona baznīcās.

 

Valkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojumi sāksies pulksten 19.00 un pulksten 21.00. kalpos mācītājs Ģirts Kalniņš.

 

Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnamā dievkalpojums sāksies pulksten 18.00 un pulksten 23.00, kuros kalpos mācītājs Normunds Celmiņš.

 

Smiltenes Romas katoļu baznīcā dievkalpojums sāksies pulksten 17.00. Kalpos prāvests Antonijs Gallingers.

 

Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojums notiks pulksten 18.00, kurā piedalās Strenču kultūras nama jauktais koris "Rītu puse" (diriģente Eva Uldriķe) un meiteņu vokālais ansamblis "Fantāzija" (vadītāja Inese Niklaviča).

 

Ēveles baznīcā dievkalpojums notiks pulksten 19.00, kurā kalpos Burtnieku draudzes mācītājs Aldis Kalcenevs. Ēveles draudzes priekšsēdētāja Skaidrīte Kalniņa stāsta, ka pēc dievkalpojuma notiks koncerts, kurā garīgās dziesmas izpildīs Rencēnu pagasta sieviešu ansamblis.

 

Trikātas luterāņu dievnamā dievkalpojums notiks pulksten 16.00.

 

Kārķu evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojums notiks pulksten 17.00 un pulksten 19.00, kuros kalpos mācītājs Ģirts Kalniņš.

 

Palsmanes luterāņu baznīcā dievkalpojums sāksies pulksten 21.00. Kalpos mācītājs Raitis Jākobsons.

Kultūra un Izklaide