Launkalnes tautas namā teātri rādīs savējie

Šo sestdien, 20. decembrī, pulksten 17 mazus un lielus skatītājus gaidīs Launkalnes tautas namā uz teātra izrādi un koncertu Ziemassvētku noskaņās. Pēc tā būs atpūtas vakars senioriem un viņu radiem un draugiem.

Lugu “Kā eglīte dzīvniekiem dziesmiņu mācīja” iestudējuši Launkalnes sākumskolas darbinieki un paši arī iejutušies izrādes varoņu lomās.

Savukārt dziesmu un deju koncertā uzstāsies Brantu pagasta Eiropas deju kopa “Vējiem līdz”, Launkalnes sākumskolas skolēni un pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”, informē Launkalnes tautas nama vadītāja Signe Lielpētere. Ieeja uz koncertu ir bez maksas.

Pasākumā Launkalnes pagasta pārvalde arī teiks paldies launkalnietei Dzidrai Plūmei par nesavtīgu atbalstu un aktīvu iesaistīšanos Launkalnes kultūras dzīvē.  

Vakaru turpinās balle pie galdiņiem pagasta senioriem, viņu radiem un draugiem. Muzicēs lauku kapela no Lizuma. Līdzi jāņem groziņi ar cienastu.

Savukārt svētdien, 21. decembrī,  pulksten 11.30 Launkalnes tautas namā sāksies muzikāla izrāde bērniem “Zaķa Jeppes un vilka Tūtiņa Ziemassvētku tango”, ko iestudējuši Smiltenes un Alūksnes novadu pašdarbnieki. Pēc izrādes bērniem būs rotaļas, našķi un dancīši. Pašiem mazākajiem Launkalnes pagasta bērniem kuri vēl neapmeklē pirmsskolas iestādi, būs dāvaniņa no Ziemassvētku vecīša.

Jaunā gada pirmo dienu Launkalnes tautas namā varēs gaidīt ballē kopā ar grupu “Kreisais pagrieziens”. Balle sāksies 1. janvārī drīz pēc salūta, pulksten 00.30.

Kultūra un Izklaide