Ugunsdzēsības sports – tikai drosmīgiem un stipriem jauniešiem

Šī gada panākumus un turpmākās attīstības iespējas analizējuši Valkas jauno ugunsdzēsēju pulciņa dalībnieki un vadītāji. Šis ir viens no tiem sporta veidiem, kuros izdodas gūt panākumus ne tikai valsts, bet arī starptautiskās sacensībās.

"Valkas ģimnāzijas un pamatskolas jauniešiem 2004. gada septembrī piedāvājām iespēju piedalīties jauno ugunsdzēsēju - glābēju pulciņā. Pulciņa mērķis ir iepazīstināt skolniekus ar drošas dzīves apstākļu nodrošināšanas pamatiem, apmācīt, kā rīkoties ārkārtējās situācijās, attīstīt un pilnveidot fizisko sagatavotību, piesaistot ugunsdzēsības un glābšanas sportam vairāk jauniešus. Pulciņa trenera pienākumus uzņēmās pildīt Vitālijs Mikāns," stāsta komandas pārstāvis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes operatīvais dežurants Sergejs Drožžins.Viņš uzskata, ka labs ieguldījums Valkas jauniešu ugunsdzēsēju - glābēju komandas izaugsmē ir pilsētas stadionā uzbūvētais mācību tornis, kas deva iespēju pilnveidot treniņu procesu. Kopš pavasara treniņi notika stadionā. Treniņu organizatoriskos jautājumus allaž palīdz risināt stadiona direktors Ainis Blūms. Tuvākā laikā paredzēta saruna ar Valkas pilsētas domes amatpersonām par ugunsdzēsības sporta sacensību organizēšanu Valkā nākamgad, uz kurām paredzēts uzaicināt jauno ugunsdzēsēju komandas no visiem Latvijas reģioniem, kā arī no Igaunijas un Lietuvas.Lai rīkotu pilnvērtīgu komandu treniņu procesu ziemā, kā arī uzlabotu sportiskos rezultātus un popularizētu ugunsdzēsības sportu skolēnu un jauniešu vidū, ir nepieciešams iebūvēt trīs stāvu mācību torni ar trijiem celiņam sporta zālē, kura pieder Valkas rajona bērnu un jaunatnes sporta skolai."Ir izstrādāts skiču projekts un sastādīta tāme metāla konstrukciju izgatavošanai. Firma "Valka MD" ir gatava izgatavot metāla konstrukcijas. Ar firmu "Latakva", kas nodarbojas ar ugunsdrošības jautājumiem, ir panākta vienošanās par projekta īstenošanas apmaksu. Šobrīd galīgais lēmums jāpieņem ēkas apsaimniekotājam - Valkas rajona padomei. Mēs ceram, ka atbilde būs pozitīva. Ja projektu īstenos, nākamgad Valkā varēs rīkot jauno sportistu treniņnometni no visas Latvijas reģioniem, kā arī ziemas sacensības ugunsdzēsības sportā," skaidro komandas treneris V. Mikāns.Pēdējo četru gadu laikā Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas skolēnu komanda ugunsdzēsības un glābšanas sportā ar ļoti labiem rezultātiem piedalās valsts mēroga sacensībās, seši skolēni ir iekļauti valsts izlases sastāvā ugunsdzēsības sportā. Vairāki jaunieši no ugunsdzēsēju pulciņa Latvijas izlases komandas sastāvā šogad piedalījās vairākās starptautiskās sacensībās un treniņnometnēs.7. - 15. jūlijā Uģis Rācenis, Matīss Šauja, Mārtiņš Beiša, Arturs Klots, Niks Zubarevs, Kate Mikāne, Sabīne Metus Latvijas delegācijas sastāvā piedalījās jauno ugunsdzēsēju treniņnometnē Vācijā, Valdveilerē. 19 komandu konkurencē Latvijas izlases komanda izcīnīja 1. vietu un visi Valkas zēni saņēma īpašus sudraba žetonus, kuri apliecināja visaugstāko jauno ugunsdzēsēju sagatavotības līmeni. No 24. līdz 30. septembrim D. Apša un A. Kurmejevs piedalījās V Starptautiskajā jauno ugunsdzēsēju - glābēju salidojumā Baltkrievijas Nacionālajā bērnu atveseļošanas nometnē "Zubrjonok". 10 komandu konkurencē Latvijas izlases komanda izcīnīja 1. vietu. No 20. līdz 22. decembrim trīs Valkas komandas jaunieši aicināti Latvijas izlases komandas sastāvā piedalīties starptautiskās sacensībās ugunsdzēsības sportā jauniešiem Sanktpēterburgā.Lielu atbalstu pulciņa izveidošanas un attīstības jautājumus sniedza ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga. Valkas pilsētas dome nodrošina transportu un degvielu braucieniem uz sacensībām, kopš 2006. gada apmaksāja trenera darbu un sniedz nelielu finansiālu atbalstu sporta inventāra iegādei. Visi drosmīgie Valkas jaunieši un jaunietes, kas dzimuši no 1992. līdz 1997. gadam, aicināti piedalīties ugunsdzēsēju pulciņa darbā. Trenera V. Mikāna tālrunis ir 26422777.

Kultūra un Izklaide