Valkā pasākums valodnieču piemiņai 3

Valoda ir kā upe, kas plūst uz priekšu par spīti visādiem šķēršļiem.Valoda ir kā trausls kristāls, ko var mūžīgi slīpēt un kopt.

 

Ar tādiem vārdiem Valkas ģimnāzijas 11. klases skolnieces savā apsveikuma uzvedumā ceturtdien sveica Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēdes dalībniekus.

 

Sēde notika Valkas novadpētniecības muzejā un bija veltīta valodnieču Silvijas Raģes un Elgas Kagaines piemiņai. Pasākumu atklāja Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis.

 

Viņš uzsvēra, ka šis zinātniekiem ir īpašs gads, tas ir Letonikas gads, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta vēstures, tautu kultūras un valodu attīstības pētniecībai. "Mēs šī gada pasākumu ietvaros cenšamies Zinātņu akadēmijā gūtās atziņas nest tautā. Šodien esam Valkā. Mani priecē, ka uz sanāksmi atnākuši daudzi skolēni. Tas nozīmē, ka mūsu darbam ir nākotne," sacīja T. Jundzis.

 

Valka sarunai par latviešu valodu nebija izvēlēta nejauši. "Tuvojas Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadiena. Valkai brīvvalsts tapšanas laikā bija liela vēsturiska nozīme. Tādēļ arī šajā pilsētā runāsim par dzimto valodu un tās pētniekiem," teica T. Jundzis.

 

Par S. Raģes un E. Kagaines ieguldījumu valodniecībā un abu zinātnieču sastādīto "Ērģemes izloksnes vārdnīcu" stāstīja zinātnieki Ilga Jansone, Ojārs Bušs un Saulvedis Cimermanis.

 

Būdamas mūsu novadnieces, abas valodnieces savā zinātniskajā darbībā lielu uzmanību ir pievērsušas Ziemeļvidzemes izlokšņu pētīšanā. S. Raģe ir sīki izanalizējusi latviešu valodas izloksnes ap Valku un savu pētījumu rezultātus ir publicējusi rakstā "Ērģemes, Lugažu un Valkas izloksnes fonētika un morfoloģija".

 

 

Ievērojamākais abu valodnieču kopdarbs ir pieminētā "Ērģemes izloksnes vārdnīca", ko Zinātņu akadēmijas darbinieki uzskata par būtisku Letonikas pētījumu avotu.

 

Vēl izbraukuma sēdē tika runāts par somugrismu ieviešanos latviešu valodā. Pasākumā piedalījās vairāki Valkas rajona latviešu valodas un literatūras skolotāji.

Komentāri 3

o es to pašu gribēju teikt!!!!! :D
tur vēl kāds gadījumā nav atbraucis apciemot Latviju?

pirms 12 gadiem, 2008.11.12 09:07

Kultūra un Izklaide