Valkā: Tuvojas Mākslas dienas

Valkas novadpētniecības muzejs, lai apzinātu un vienotu novada māksliniekus, kā arī rosinātu viņus radošam darbam, regulāri rīko izstādes. Mākslas dienu - 2008 ietvaros muzejs organizē Valkas rajona mākslinieku 10. darbu izstādi, kuras devīze ir "Esamība".

"Izstādē aicināti piedalīties jebkurā žanrā strādājoši Valkas rajona mākslinieki ar vienu darbu, kas tapis pēdējo divu gadu laikā un kurš atbilst izstādes devīzei," informē Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste Ligita Drubiņa.Darbi iesniedzami līdz 1. aprīlim Valkas novadpētniecības muzejā Valkā, Rīgas ielā 64, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.Tuvāka informācija pie Ligitas Drubiņas patālruni 64722198, e-pasts: [email protected] .Izstāde būs atvērta muzeja izstāžu zālē no 12. aprīļa līdz 12. maijam. Pirmā Valkas rajona mākslinieku darbu izstāde notika 1993. gadā.

Kultūra un Izklaide