Valkas pensionāru kluba dramatiskā kopa rāda lugu "Vectētiņš ārstējas"

Šodien plkst.18 Valkas pilsētas kultūras namā Valkas pilsētas pensionāru kluba "Zelta rudens" dramatiskā kopa pirmo reizi izrādīs Ksenijas Ozoliņas lugu "Vectētiņš ārstējas", aģentūru LETA informēja Valkas domē.

Pensionāru klubiņš uz Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas bāzes tika izveidots 2002.gadā. Pēc dibināšanas klubiņā darbojās ap 30 pensionāru, bet nu jau šis skaits ir kļuvis krietni kuplāks.

Visa kluba darbība galvenokārt ir orientēta uz interešu nodarbībām, un klubiņa dalībnieki ir iesaistījušies dažādos pulciņos atbilstoši savām interesēm. Lielākā un stabilākā ir dziesmu draugu kopa.

Dejotāji ir iesaistījušies senioru Eiropas deju asociācijā, viņu repertuārs ir ļoti daudzveidīgs - pensionāri dejo gan līnijdejas, gan Eiropas dejas, neaizmirstot arī treniņus klasikā. Arī teātra pulciņa iestudētie uzvedumi skatītājus allaž aizkustina ar aktieru patieso tēlojumu. Visdažādākos izstrādājumus darina čaklie rokdarbu pulciņa dalībnieki, kuri ada, šuj, tamborē un gatavo apsveikumu kartītes, kā arī apglezno šalles un stiklu.

Klubiņš vienmēr ir atvērts jauniem dalībniekiem, un visi esošie dalībnieki allaž ļoti aktīvi atbalsta un iesaistās arī visos pilsētas organizētajos pasākumos.

Kultūra un Izklaide