Valkas rajonu Dziesmu un deju svētku gājienā pārstāvēs 800 dalībnieku

Valkas rajona padomē notika saiets to pašvaldību un kultūras dzīves vadītājiem, kuru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalīsies Dziesmu un deju svētkos, lai pārrunātu dažādus organizatoriskus jautājumus.

 

Trikātas pagasta kultūras nama vadītāja Sarmīte Kanašniece "Ziemeļlatvijai" sacīja, ka braucienam uz Rīgu esot gatavi - autotransports un šoferi ir sameklēti abiem kolektīviem, repertuārs ir apgūts, tātad nekādu problēmu nav. Pēc svētku gājiena ir trīs brīvas dienas.

 

 

Viņa apjautājusi pašdarbniekus, vai nevēlas tās pavadīt Rīgā, taču visiem ir gana darbu savās saimniecībās - aprūpējami bērni, lopiņi un dārzi, tālab arī jādodas mājās.

 

Arī Ēveles pagasta jauniešu deju kolektīva vadītāja Anda Jukāme sacīja līdzīgus vārdus. Pašdarbnieki ar nepacietību gaida, kad varēs sevi parādīt svētkos.

 

Citi aptaujātie kolektīvu vadītāji, piemēram, Laila Valtere no Variņiem sacīja, ka svētkiem kolektīvi ir pilnībā gatavi.

 

 

"Vissarežģītāk ir noorganizēt dalībnieku ēdināšanu. "Valsts katram svētku dalībniekam ir atvēlējusi piecus latus. No tiem pusotrs lats paredzēts telpu īrei, bet pārējais ēdināšanai. Saprotami, ka par trīsarpus latiem dienā nevar paēst," skaidro Valkas rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja Līga Lāne.

 

 

Pašdarbības kolektīvi no Valkas rajona kā allaž dzīvos Rīgas 45. vidusskolā, un ēdināšanas uzņēmums, kurš apkalpo šo skolu, izrēķinājis, ka trīs maltītes dienā izmaksās sešus latus. Tātad iztrūkstošos divarpus latus piemaksās Valkas rajona padome.

 

 

Jo īpašas grūtības paredzamas, piemēram, "Ieviņas" dejotājiem, kuriem mēģinājumu un koncertu programma ir tik blīva, ka nav zināms, vai ēdienreizēs izdosies nokļūt skolā. "Ieviņas" dejotāji Rīgā būs visilgāk - 11 dienas. Pašvaldībām, kurās ir daudz kolektīvu, visgrūtāk atrisināt transporta problēmas.

 

 

Svētki vienmēr ir skaisti, taču augsto izmaksu dēļ tajos piedalīties kļūst aizvien sarežģītāk. Kolektīvu dalībnieku uzturēšanos Rīgā atmaksā tikai par tām dienām, kad kolektīviem ir mēģinājumi vai koncerti. Pārējās dienas dalībniekiem jādodas mājup. Visu kolektīvu vadītājiem izsniedza anketas, lai paši izlemtu, kur vēlas paēst. Šādas iespējas būs visās vietās, kur notiek mēģinājumi un koncerti.

 

Dziesmu un deju svētkos piedalīsies:

Variņu jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Grundzāles vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Kārķu vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Blomes vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Vijciema vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Palsmanes vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Trikātas vidējās paaudzes deju kolektīvs "Abuls" un jauktais koris.

Ēveles jauniešu un senioru deju kolektīvs.

Jērcēnu tautas mūzikas kapela.

Smiltenes TDA "Ieviņa", "Ieviņas" studija, bērnu deju kolektīvs "Dadzīši", jauktie kori "Vidzemīte" un "Pakalni", senioru koris "Mežābele", Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas zēnu koris, pūtēju orķestris un TLMS "Smiltene".

Strenču vidusskolas zēnu koris "Strenču puikas", 5. - 9. klašu koris, meiteņu vokālais ansamblis "Fantāzija", Strenču jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Tīne", jauktais koris "Rītu puse", pūtēju orķestris.

Valkas kopas "Nāburgi", "Sudmaliņas", jauniešu koris "Ancora" un TLMS "Saulīte". 

Kultūra un Izklaide