Variņos: Gaida jaunus dalībniekus

Ar kupli apmeklētu koncertu Variņu tautas nama amatiermākslas kolektīvi noslēguši mēģinājumu un koncertu sezonu. Taču dejotājiem darbs turpinās. Arī Lailas Valteres vadītais Variņu vidējās paaudzes deju kolektīvs "Varis" un jauniešu deju kolektīvs "Dancātājs" piedalīsies vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos jūlijā.

 

Variņu tautas nama vadītāja Lolita Balode aicina pagasta iedzīvotājus šovasar padomāt, vai viņi rudenī nevēlas iesaistīties kādā no tautas nama kolektīviem, piepulcējoties to tagadējiem dalībniekiem.

 

 

Papildu jau minētajiem deju kolektīviem tautas namā darbojas arī sieviešu vokālais ansamblis "Sinkope" (vadītāja Laila Valtere), ritma deju grupa (Laila Valtere) un lietišķās mākslas pulciņš (Maiga Āboliņa).

 

Kultūras dzīvi Variņu pagastā L Balode vērtē kā gana rosīgu, pateicoties labajai sadarbībai ar pagasta padomi, pamatskolas skolēniem un pedagogiem un bērnudārza "Saulīte" kolektīvu.

 

"Taču pats lielākais paldies visiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem par viņu uzņēmību nākt uz mēģinājumiem vakaros pēc darba un brīvajā laikā uzstāties koncertos. Tas ir visu mūsu priekam," uzsver tautas nama vadītāja.

Kultūra un Izklaide