Apes pilsētas svētki “Mans Skolas ielas stāsts” no 26. līdz 28. augustam

Šogad Apes pilsētas svētki “Apei - 88” no 26. līdz 28.augustam tiks izdzīvoti  izglītības zīmē ar galveno motīvu “Mans Skolas ielas stāsts”, atzīmējot gan Dāvim Ozoliņam 160,  gan baronam Delvigam 145.jubileju, gan izpētot Apes arodskolas vēsturi un tās cilvēkus un izzinot Skolas ielu, kura ir nozīmīgākā mūsu pilsētas iela, bagāta ar senu vēsturi un stāstiem. Mēs katrs esam saistīti ar šo ielu, mēs dzīvojam, strādājam, pārvietojamies pa šo ielu, veidojot arī savu stāstu, savu dzīves grāmatu.

SEKO JAUNUMIEM ŠEIT!!


PIEKTDIENA, 26. augusts

“Ietērp savu ielu svētku rotā”

No 15:00 līdz 19:00 ikviens – gan Skolas ielas māju iedzīvotāji, gan ģimenes, gan izglītības iestādes, gan darba kolēģi, gan amatierkolektīvi kopā ar Apes floristēm tiek aicināti pielikt savu artavu, lai sapostu Skolas ielu, izrotājot Delvigu laikā iestādītos ozolus.


“Svētbrīdis baznīcā”

 18.00 Apes Svētā Mateja ev.lut. baznīcā  aicinām pulcēties uz Svētbrīdi, veltītu Apes pilsētas svētkiem, vadīs mācītāja p.i. Vilnis Sliņķis.


Koncerts “Nāc blakus man”

20:00 pie Apes tautas nama mūziķi Inese Ērmane un Andris Ērglis aicina uz romantisku vakara koncertu “Nāc blakus man”. Pie klavierēm Juris Kristons. Koncertā tiks izpildītas sirsnīgas melodijas gan no Ineses Ērmanes jaunā albuma „Nāc blakus man”, gan skaistākās dziesmas no Andra Ērgļa repertuāra. Klausītāji ar franču zelta klasiku tiks aizvesti arī uz mīlētāju pilsētu Parīzi! Savukārt vasaras vakara romantiku un prieku izbaudīsiet, klausoties Raimonda Paula skaistākos un arī jautrākos duetus! Lai būtu omulīgāk, lūdzu, paņemiet līdzi „deķīti” vai plediņu. Vakara turpinājumā būs iespēja baudīt pilsētas romantiku sveču gaismā, labas mūzikas pavadībā. Ieeja koncertā - bez maksas.


SESTDIENA, 27.augusts

“Mans Skolas ielas stāsts”

 Jau no 9:00 līdz 12:00 ikviens interesents tiek aicināts piestāt Skolas ielas tālākajā pusē – Apes arodskolas teritorijā, kur tiks vērtas durvis bijušās arodskolas ēkām. Gan Apes ļaudīm, gan skolas darbiniekiem, absolventiem, pilsētas ciemiņiem būs iespēja apskatīt dažādas vēstures liecības par arodskolas laikiem, kā arī iepazīt jaunos uzņēmējus, kuri arodskolas ēkās ir uzsākuši savu uzņēmējdarbību.


“Iet pa dzīvi un satikties”

No 10:00 līdz 12:00 Apes pilsētas svētku rīts Apes arodskolā “Iet pa dzīvi un satikties”. Svētku rītu un Apes pilsētas svētkus atklās Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, un turpinājumā tiks izdzīvoti arodskolas vēstures nozīmīgākie mirkļi, to papildinot ar Apes amatierkolektīvu piedalīšanos, kuri toreiz, arodskolas darbības laikā, bija neatņemama ikdienas sastāvdaļa.

Apē dzīvojošie arodskolas darbinieki aicina bijušos darbiniekus, absolventus uz šo svētku mirkli, uz tikšanos, lai kopīgi atminētos un izstāstītu savus skolas stāstus. Mudiniet savus kolēģus, kursa biedrus, skolas biedrus atnākt uz šo pasākumu, lai tas izdotos atmiņām bagāts un piepildīts!


Apes novads