Arheoloģiskajos izrakumos atrasts bagātīgs senlietu un keramikas klāsts

19.jūlijā noslēdzās divu nedēļu ilgie arheoloģiskie izrakumi Valmieras vecpilsētas teritorijā, Valterkalniņa pakājē, kurus vadīja arheologs Oskars Ušpelis. Izrakumu laikā tika atrasts ne vien bagātīgs senlietu un keramikas klāsts, bet arī daļa no senas celtnes, kas, iespējams, celta 17.gadsimtā.

Arheoloģiskie izrakumi tika uzsākti, jo, noritot darbam pie Valmieras Mūzikas skolas kāpņu izbūves, tika atklāta daļa no senas celtnes fragmenta. Kā skaidro arheologs Oskars Ušpelis, pagaidām tās funkcija nav zināma, jo šāda būve neparādās vēstures materiālos un teritoriju plānos, kā arī projekts neparedz vietas plašāku izpēti, kas ļautu iegūt papildinošu informāciju. „Pēc 1622.gada, kad zviedri ieņēma Valmieru, viņi lielu uzmanību pievērsa pilsētas nocietināšanai, un jaunatklātā konstrukcija atrodas Valterkalniņa nocietinājuma zonā. Arī arheoloģiskie atradumi neievieš skaidrību, kādam nolūkam celtne kalpojusi, jo tie ir ļoti dažādi, sākot no galda piederumiem un apģērbu aksesuāriem līdz pat naudai un dzīvnieku kauliem,” skaidro O.Ušpelis.

Tāpat arheologs atzīmē, ka konstrukciju sedzis intensīvs kultūrslānis, atklājot bagātīgu senlietu un keramikas atradumu klāstu, kas attiecināms uz laika periodu no 17. līdz 19.gadsimtam. Starp atradumiem vērts pieminēt Kuzņecova porcelāna un Vestervaldes keramikas trauku lauskas, divžuburu dakšiņu ar kaula rokturi, Zviedrijas karalienes Kristīnas laika monētu un Polijas karaļa Sigismunda I Vecā laika monētu, pogu, kas veidota no austeru gliemežvāka, baltmāla pīpītes fragmentu un kramenīcu. Tāpat interesents ir plašais keramikas trauku lausku klāsts.

Jāpiemin, ka akmeņu konstrukcija tiks nojaukta, jo tā traucē kāpņu uz jauno Valmieras Mūzikas skolu izbūvi, taču tas neaizkavēs mūzikas skolas celtniecību.

Kā jau iepriekš  ziņots, Valmieras Mūzikas skolas izbūve bijušās sabiedriskās pirts ēkā norit kopš 2012.gada oktobra. To plānots pabeigt šī gada novembrī. Valmieras Mūzikas skolas projekta attiecināmās izmaksas ir 1 085 052,00 lati, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85 % jeb 922 294,00 lati, valsts budžeta dotācija veido 24 413,00 latus jeb 2,25% no kopējām attiecināmām izmaksām un Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums ir 138 345,00 lati jeb 12.75 % no kopējām attiecināmām izmaksām. Eiropas Savienības projekta mērķis ir izveidot jaunu mūzikas izglītības iestādes infrastruktūru un nodrošināt iespēju kvalitatīvai, pieejamai un drošai mūzikas izglītībai Valmierā.

Kaimiņos