Atklāj Amatnieku namiņu

Valmieras muzeja teritorijā Muzeju naktī atklāja Amatnieku namiņu. Tajā līdzās biedrības “Beverīnas amatnieku” darbiem ir nopērkami arī citu apkārtējo novadu amatnieku darbi.

“Ideja Amatnieku namiņa veidošanai pirmsākumi meklējami Trikātā, kur notika Ziemassvētku izstāde. Tobrīd sanācām kopā 10 cilvēki un prātojām, kā veicināt amatniecības lietas. Zinājām, ka Valmierā muzeja teritorijā atrodas tukšs namiņš, un izlēmām, ka tas mums derētu,” stāsta Beverīnas novada Kultūras nodaļas vadītāja, arī amatniece Līga Mergina.


Amatnieku namiņu ir izveidojusi biedrība “Beverīnas amatnieki” ar mērķi apvienot un parādīt tradicionālo kultūru, tautas vēstures vērtības, novada dzīves gudrības un paražas, kā arī dāvāt cilvēkiem iespēju radoši izpausties – veidot dažādus priekšmetus vai rotas.


 Tiesa, sākotnēji ēka bija ļoti sliktā stāvoklī, taču, veiksmīgi sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm, to izdevās ātri izremontēt un iekārtot. Lai ēku piepildītu, tajā būs nopērkami arī valmieriešu un citu apkārtējo novadu amatnieku darbi.


 Namiņā paredzēts rīkot seminārus un mācīt amatus. “Beverīnas amatnieki” drīz piedalīsies arī Valmieras pilsētas svētkos.

Beverīnas novads