Lauku biedrības aktivizējas

Latvijas lauku foruma nedēļas pasākums notika arī Trikātas pagastā, kur pulcējās visi interesenti no Vidzemes.“Latvijas Lauku forums jūnijā organizēja Latvijas Lauku kopienu parlamentu, kurā tika pieņemta pirmā šī parlamenta rezolūcija. 

Saieta laikā Trikātā visus pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar šo rezolūciju, lai katra biedrība pastāstītu, ko tā dara, ko var izdarīt, kāda palīdzība nepieciešama no valsts, no valdības un citām institūcijām, lai šo rezolūciju varētu īstenot,” skaidro Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne. 

Viņa piebilst, ka saieta iniciatīva bija uzklausīt un sadzirdēt lauku kopienu vajadzības, meklēt domubiedrus un dalīties pieredzē.

Beverīnas novads