Rīt Mūrmuižā lems par Cildas Purgales atcelšanu no amata (Papildināts!) 2

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 10.punktu un 65.panta pirmo daļu 2015.gada 22.augustā plkst. 9.00 tiek sasaukta Beverīnas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, ziņo novada mājas lapa beverinasnovads.lv .


Darba kārtība:

>Par Cildas Purgales atcelšanu no Beverīnas novada domes priekšsēdētājas amata

.> Par Beverīnas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.


Ziņo aģentūra LETA: Purgales atbrīvošanu no amata ierosinājuši Romāns Vaščenko ("Savieši"), Māris Zvirbulis ("Beverīnas spēks"), Uldis Podnieks ("Beverīnas spēks"), Mārtiņš Ābele ("Vienoti Beverīnai") un Sandris Brālēns ("Beverīnas spēks").

Kā aģentūrai LETA atklāja Ābele, viņš jau pirmajā reizē, kad priekšsēdētājas amatā tika ievēlēta Purgale, balsojis pret viņas kandidatūru. Viņš uzskata, ka pašvaldībā izpildvara ar lēmējvaru nespēj sadarboties, tāpēc pieņemts lēmums par iespējamo priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata.

Kā atklāj deputāts Brālēns, Purgale nespēj pietiekamā līmenī nodrošināt pārvaldību, kas traucē novada attīstībai. Par iespējamo kandidātu uz priekšsēdētāja amatu Brālēns atturas runāt.

"Deputāti sēdes laikā iesniegs vienu vai divus priekšlikumus," nobeigumā atklāja deputāts.

Komentāri 2

Beverīnas novads