Trijiem pagastiem sava universitāte un alus brūzis 17

Pēc veiktās teritoriālās reformas Trikātas pagasts atrodas Beverīnas novadā, kurā pārējie divi pagasti - Brenguļu un Kauguru - pirms tam bija līdzšinējā Valmieras rajona teritorijā.

 

Nu vairs trikātiešiem centrs nav Valka, kur vajadzēja braukt nokārtot dažādas lietas. Tagad viņiem administratīvais centrs ir Kauguru pagasta Mūrmuižā. Vai tas ir ērtāk, un kāda vispār ir šī Mūrmuiža, devās noskaidrot "Ziemeļlatvijas" žurnālisti.

 

Izbraucam cauri Valmierai un pēc pieciem sešiem kilometriem sasniedzam ceļamērķi. Pirmais iespaids ir ļoti patīkams. Pie atjaunotās un kārtīgi izremontētās Mūrmuižas ēkas iekopti glīti apstādījumi, sakopts un tīrs arī ciemata centrs.

 

 

Redzot vairākas lielas un skaistas mājas, kurām vairāk vai mazāk līdzīgs ārējais izskats, var saprast, ka te cilvēkiem ēku būvē ir savs stils. Var gan redzēt arī krīzes sekas. Dažas būves palikušas pusuzceltas, bet pie tām novietots uzraksts "Pārdod".

 

Pašvaldība atrodas muižas ēkā, kurā darbojas arī visā valstī zināmā Tautas universitāte. Par pagastu mums labprāt pastāsta novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilona Plaude.

 

Uzzinu, ka pagastā viens no senākajiem vēsturiskajiem objektiem ir Pekas kalns, kurā no 10. līdz 13. gadsimtam atradies pilskalns. Otrs nozīmīgs objekts ir nocietinājumu tornis, kas būvēts Livonijas laikos.

 

Liela kultūrvēsturiska nozīme bija 1930. gadā Mūrmuižā izveidotajai Tautas universitātei, kas darbojās līdz 1940. gadam. To dibināja toreizējais kultūras darbinieks Pauls Pētersons.

 

 

Universitātes darbība ir cieši saistīta ar filoloģijas zinātņu doktores Zentas Mauriņas vārdu. Savulaik viņa šeit veica lielu darbu apkārtējās sabiedrības izglītošanā. Tagad ēkā ir iekārtota Z. Mauriņas piemiņas istaba. Universitāte savu darbību atjaunoja 1988. gadā.

 

Vēl ēkā atrodas pasta nodaļa, doktorāts, bibliotēka - informācijas centrs un krājaizdevumu sabiedrība. Pagastā ir bērnudārzs, divi veikali, kultūras nams un pamatskola.

 

Uzņēmējdarbībā galvenās jomas ir kokapstrāde, atpūtas pakalpojumu sniegšana, metālapstrāde un lauksaimnieciskā ražošana. "Ne tikai pagastā, bet arī citur pazīstama ir firma "Cosy bed".

 

 

Kad izremontēja mūsu bērnudārzu, uzņēmums tam par pieņemamu cenu izgatavoja gultiņas. Populārs ir arī viesu nams "Brūtes", kuru apmeklē daudzi viesi no citiem novadiem un Valmieras. Pašlaik top Miegupes taka, ko veido mūsu pagasta darbinieki," stāsta I. Plaude.

 

Ir arī vairākas lielsaimniecības. Zemnieku saimniecība "Vītoliņi", kurā saimnieko Ieva un Ģirts Rutkovski, ir viena no modernākajām piena lopkopības saimniecībām Vidzemē.

 

I. Plaude atzīst, ka Kauguru pagasts vēlējies palikt viens pats ar savu teritoriju, bet valdības lēmums bijis apvienoties ar Brenguļiem un Trikātu. Visu triju pagastu iedzīvotājiem tas īsti izdevīgi nav.

 

 

 

Piemēram, tiem trikātiešiem, kuriem nav savas automašīnas, lai nokļūtu Mūrmuižā, ar autobusu jābrauc uz Valmieru, tad jāgaida autobuss, kas kursē uz Mūrmuižu. Tas prasa gan laiku, gan naudu. Lai ar katru papīru nevajadzētu mērot ceļu uz Mūrmuižu, novada deputāti ir nolēmuši, ka grāmatvedība būs Brenguļos - pašā novada vidū.

 

 

Tomēr pilnīgi visiem tas tik un tā nav izdevīgi. Turklāt daļa iedzīvotāju īsti neizprot, kādēļ vajadzēja veidot tādu novadu, kura teritorija ir izstiepta kā aste un administratīvais centrs atrodas vienā tās galā. Par to savas bažas neslēpj vietējā pasta nodaļā satiktais Valdis.

 

 

"Pēc manām domām, tāds veidojums ir mākslīgs, kas neatbilst cilvēku vajadzībām. Viens gals ir Lodē, otrs - Strenčos. Kaut kas līdzīgs aklās zarnas piedēklim. Izbraukāšana pa visiem trim pagastiem ir sarežģīta," saka Valdis.

 

Līdzīgas domas izsaka arī centrā satiktās sievas, kuras nule kā atgriezušās no meža ar bagātīgu gaileņu un melleņu vākumu.

 

 

"Es domāju, ka labāk nebūs, drīzāk sliktāk. Labāk būtu, ja katrs no trijiem pagastiem būtu katrs par sevi. Tad visas lietas varētu izdarīt tepat, jo izbraukāšana nav viegla. Tagad gandrīz ērtāk ir aizbraukt uz Valmieru un visu nokārtot tur nekā doties uz Brenguļiem," atzīst Dace Kalniņa.

 

Izbraucam arī mēs visus trīs pagastus. Jā, pašiem ar savu automašīnu tas neprasa daudz laika, tikai izdevumus par degvielu.

 

Brenguļos satiekam arī Beverīnas novada domes priekšsēdētāju Māri Zvirbuli, kurš ieskrien uz brīdi grāmatvedībā, lai tālāk dotos uz Trikātu tikties ar iedzīvotājiem. Tāds nu ir viņa darba grafiks. Nedēļā trīs dienas katrā pagastā jāpieņem cilvēki.

 

 

Otrdienās pēcpusdienās viņš ir Trikātā, ceturtdienu pēcpusdienā - Brenguļos, bet piektdienu rītos - Kauguros.

 

Pēc M. Zvirbuļa domām, novada rocība būs atkarīga no tā, cik lielu nodokļu naudu saņems pašvaldība. Par tuvākajā nākotnē svarīgākajiem darbiem domes priekšsēdētājs uzskata pārvaldes struktūras izveidošanu un sagatavošanos ziemai.

 

 

"Turpināsim iesāktos projektus. Pagasti paši jau ir padomājuši, kur varētu dabūt līdzfinansējumu, skatīsimies, kā veiksies," saka M. Zvirbulis.

 

 

Arī viņš ir dzirdējis, ka daļa cilvēku nav apmierināta ar jauno teritoriālo sadalījumu. "Domājām par grāmatvedības atrašanās vietu un vienā no pēdējām sēdēm deputāti nobalsoja, ka tai jābūt Brenguļos.

 

 

Protams, tas radīja neapmierinātību Kauguros. Cilvēkus var saprast, bet arī viņiem jāsaprot, ka ne jau vienu pagastu paplašinām, bet veidojam novadu, un kaut ko vajadzēs zaudēt," apliecina M. Zvirbulis.

 

 

Viņš piebilst, ka dome centīsies, lai visi pakalpojumi katram iedzīvotājam būtu pieejami savā pagastā. Tikai uz dzimtsarakstu biroju vajadzēšot braukt uz Brenguļiem.

 

 

"Diemžēl novada izvietojums nav īsti izdevīgs cilvēkiem, jo visi sakari lielākoties balstās uz privāto transportu. Kauguri ir lielākais saimnieciskais centrs, bet atrodas novada malā. Tomēr tā valdība ir vēlējusies un mums vajadzēs domāt, kā rīkoties, lai cilvēki tik ļoti šīs problēmas neizjustu," saka M. Zvirbulis.

 

Šobrīd dome nolēmusi saglabāt pamatskolu gan Kauguros, gan Trikātā, kā arī sākumskolu Brenguļos. "Novadam vajadzēs izglītības iestāžu uzturēšanai piemaksāt ievērojamu summu. Pēc pašreizējiem aprēķiniem tie varētu būt 15 tūkstoši latu. Centīsimies tā darīt, lai dzīve nekļūtu sliktāka," sola M. Zvirbulis.

Komentāri 17

Bite

Es gan skatos uz jauno veidojumu ar lielām cerībām, jo liekas , ka ir salauzta tā saucamo triju vietējo " ķeizarieņu " vienvaldība. Viņas nekad vairs nevarēs , kā agrāk, vienpersoniski pieņemt lēmumus, ātri izstumt tos cauri tukšpaurīgu un nedomājošu deputātu saujiņai, un dzīvot pilņā pārliecībā , ka viss kārtībā. Ir interesanti novērot kā šīs kundzes ar demagoģiju un intrigām vēl mēģina ietekmēt procesus sev par labu ,bet viņu laiks ir aizgājis. Pricājos , ka Beverīnas novadā mēs tomēr esam nonākuši vienu soli tuvāk demokrātijai.

pirms 11 gadiem, 2009.07.30 15:02

Doma

Piekrītu Bitei. Tagad viss atkarīgs no mūsu ieinteresētības, līdzdarbošanās. Centīsimies apmeklēt padomes sēdes, dzirdēt, kas tiek lemts, vērtēt deputātu lēmumus un uzvedību sēžu laikā. Iespēja kaut ko ietekmēt ir tikai visu triju pagastu iedzīvotāju kopīgai sadarbībai, tādēļ prieks par "Lietussargiem pār Tālavu". Meklēsim iespēju sazināties, nekautrēsimies izteikt viedokļus interneta lapās, sekosim līdzi tam, ko publicē "Ziemeļlatvija", "kauguri.lv", "Jaunais Beverīnas ziņotājs". Rakstīsim komentārus katrreiz, kad būs kāds jautājums apspriežams, negaidīsim, kad uzrakstīs kāds cits, kurš to labāk prot, jo katra viedoklis ir nozīmīgs.

pirms 11 gadiem, 2009.07.30 16:40

beverīnietis

Varam jau nolikt visu iepriekš notiekošo un gaidīt jaunas vēsmas, ja paši sapratīsim, kas tiek lemts un kādas lēmumu sekas, nevis demagoģiski spriest par lietām, ja bijušie saka: melns, mēs sakām: nē tas ir balts un otrādi.Jāizvērtē situācija un beigu rezultāts, vai cilvēkiem tas būs ixzdevīgs, vai tikai, lai tiktu apmierinātas ambīcijas.Tātad, aicinu, vispirms spriest globāli par visu novadu, bet ne par personālijām, kuras varbūt kādam nu nemaz nepatīk, bet lēmumi būtu sakarīgi, nedod Dievs, ka to ierosinājušas bijušās "keizarienas', kā bite te nokristījusi viņas.

pirms 11 gadiem, 2009.07.30 19:42

Uģis

Varu tikai apsveikt "beverīnieša" iniciatīvu un pievienojos viņa aicinājumam spriest par novadā notiekošo tikai pēc novada domes kārtējās sēdes apmeklēšanas, jo tur skaidri var redzēt "personāliju" ierosinājumus, izprast to cēloņus un sekas (pieņemšanas gadījumā). Protams, šādi parādās arī pieminētās "ambīcijas".
Šobrīd jaunā dome izskatās visai cerīga un lielākā deputātu daļa ir gatava reāli domāt un spriest par novada problēmām, nevis tikai akli sekot vienpersoniskam diktatoram.
Esmu gan redzējis, gan dzirdējis kārtējās domes sēdes, tāpēc gribu ieteikt visiem, kam ir iespējams izbrīvēt laiku - piedalieties, tas tiešām ir interesanti un vērtīgi. Varbūt uzzināsiet ko jaunu par sev it kā pazīstamiem cilvēkiem! :)))

pirms 11 gadiem, 2009.07.30 22:33

skatītājs

Sēdes apmeklēt tiešām ir vērts, tad nu redzams, kas mums savēlēts. Aktīvi strādā un izsakās trešdaļa deputātu, pārējie vai nu ar garlaikotu sejas izteiksmi atsēž apmaksātās stundas, vai arī telefoniski bīda savu privāto biznesu un uz balsošanu ierodas, kad tā jau ir beigusies.

pirms 11 gadiem, 2009.07.31 08:20

...

Aicinu deputātus un viņu līdzjutējus paskatīties uz situāciju no malas un nedzīvot pēc principiem:
1. Mans viedoklis ir vienīgais un pareizais
2. Ja kādam ir cits viedoklis, tas nav viedoklis, tās ir AMBĪCIJAS.

pirms 11 gadiem, 2009.07.31 09:11

kauguriete

Nepiekrītu Bites rakstītajam: "....triju vietējo " ķeizarieņu " vienvaldība. Viņas nekad vairs nevarēs, kā agrāk, vienpersoniski pieņemt lēmumus, ātri izstumt tos cauri tukšpaurīgu un nedomājošu deputātu saujiņai". Vai tiešām to var attiecināt uz visām trim "ķeizarienēm"? Iepriekš esmu piedalījusies vairākās Kauguru padomes sēdēs un tur nu nekas tāds nekad nenotika - minētais viedoklis neatbilst ne par "tukšapuarīgiem un nedomājošiem deputātiem", ne "vienpersoniskiem lēmumiem sēdēs"). Bijušajiem Kauguru deputātiem tas ir apvainojums.
Tāpat kā Uģis, aicinu apmeklēt novada sēdes un pavērot, kādās pretrunās ar pašas teikto pat vienas sēdes laikā nonāk daža laba deputāte, nerunājot nemaz par pretrunām, kas izteiktas komiteju sēdēs un iepriekšējās sēdēs.
Tāpat par deputātu aktivitāti sēdēs ir neviennozīmgi spriest neesot klāt komiteju sēdēs, kur šie paši jautājumi tiek iepriekš izskatīti un tur nu debates ir gana ilgas. Tie, kas apmeklē sēdes jau redz tikai esošo situāciju, kad visiem deputātiem kopā ir jābalso par komitejās sagatavotajiem lēmuma projektiem.

pirms 11 gadiem, 2009.07.31 11:20

Pārdoma

Jā, Kauguros bija diskusijas, Kauguros uz pašvaldību vēlēšanām līdz šim tika iesniegti vairāki saraksti, jo vienmēr atradās cilvēki, kuri vēlējās piedāvāt savu skatījumu uz lietām un to arī aktīvi darīja, piedaloties pašvaldības darbā, nevis tikai pa kaktiem nikni burkšķēdami. Kaugurieši nebija un nav vienota masa, deputāti atļāvās skaļi paust viedokli pat tad, ja tas nesakrita ar "priekšniecības" domām, arī tad, ja šis viedoklis bija "neērts". Un, ja arī kāds sajuta aizvainojumu, to nolika malā, jo nāca nākamais jautājums, ko atkal nācās risināt no nulles, atmetot visu iepriekšējo. Reizēm tas izdevās labāk, reizēm sliktāk, bet tie bija pirmie soļi demokrātijas mācībā. Nav noslēpums, ka vadītājam ērtāk ir pieņemt vienpersonisku lēmumu un to arī realizēt bez aizķeršanās. Vadītājs vislabāk pārredz darba lauku ar visiem tur paslēptajiem ciņiem. Vieglāk ir nelaist klāt jaunu domu, jo tā var sarežģīt darbu. Droši vien bija vakaros jānorij pa kādai aizvainojuma asarai, bet dzīve turpinājās bez mazām riebeklībām un atriebībām, kas bieži vien šādos gadījumos parādās. Viss nebija tikai spoži, bet cītīgi soļojām demokrātijas virzienā. Arī pašreizējie Kauguru deputāti ir savstarpēji neatkarīgas personas, kuras pie kopīga lēmuma nonāk diskusiju ceļā. Jā, balsojot paceltā roka parāda kopēju lēmumu, grupas gribas virzību, jā, sauksim to par grupas ambīcijām, bet arī tā ir demokrātija. Un vēl - Kauguriešu deputātus nevada vēlme atrast (izveidot) sev pašvaldības apmaksātu darbavietu, vēlams vadošā amatā. Tomēr es saskatu brīnišķīgus, radošus cilvēkus visos sarakstos ( īpaši prieks par Vinetu, Lindu), arī tos, kam vēl pagaidām grūti pieņemt domu, ka tapt par ierindas deputātu ir normāla demokrātiska izvēle, tādēļ katrā teikumā izskan kašķis, ko labāk gan būtu atstāt mājās.

pirms 11 gadiem, 2009.07.31 13:02

Viena no tautas

Kāda te jaunā novada demokrātija!!! Jau pašā sākumā notika "balsu vākšana un pārdošana" vēlot jauno domes priekšnieku. Arī tagad - deputātu nodrošināšana ar amatiem un algām jaunajā novadā! Kas paliks pāri - tas arī tiks "mirstīgajai tautai". Bet pāri nepaliks nekas!

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 09:36

Uģis

Hei, tauta! Nu tad beidzot pieprasīsim, lai deputāti neieņemtu amatus novada domes vadības struktūrās! Gribi saņemt algu - noliec mandātu. Punkts!
Galu galā novadu reformas galvenais uzdevums bija nošķirt lēmējvaru no izpildvaras.

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 11:22

Lietussargi pār Tālavu

Beverīnas novada iedzīvotāju sabiedriskā organizācija " Lietussargi pār Tālavu" ļoti uzmanīgi vēro Jauno struktūru veidošanos novadā. Jau tagad var teikt to ,ka šis process neveidojās pēc labas pārvaldības principiem. Deputāti masveidā ir gatavi ieņemt apmaksātus amatus novada pārvaldē. Galvenokārt tas attiecās uz nodaļu vadītājiem, kuri nonāk tiešā izpildirektora pakļautībā un līdz ar to nav skaidri saprotams kurš pieņem lēmumus un kurš tos izpilda. Deputātu dome stāv virs izpildirektora un pieņem lēmumus , kuri izpildirektoram ir jāpilda ,izmantojot nodaļu darbu. Bet nodaļas vada tie paši deputāti , kuri ir pieņēmuši lēmumus , kuri viņiem pašiem caur izpildirektoru ir jāpilda.Tātad ,vienā brīdī deputāti "komandē" izpildirektoru, bet jau nākošajā -izpildirektors " komandē" deputātus !!!!! Šāda situācija noteikti nav pieļaujama un jebkuram ir skaidrs, ka tālākajā procesā šajā sakarā ir sagaidāms milzīgs problēmu loks. Domāsim visi un izteiksim savus komentārus , jo tie ir mūsu pārstāvji , kurus esam ievēlējuši. Un mums ir tiesības prasīt, lai deputāti nevadītos ne pēc kādām citām interesēm, kā vienīgi novada iedzīvotāju interesēm.

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 13:45

kauguriete

"...lai deputāti neieņemtu amatus novada domes vadības struktūrās! Gribi saņemt algu - noliec mandātu."
Pag, pag - kas tad būtu iedzīvotāju interesēs - lai sēdēs piedalītos deputāti, kuri orientējas pašvaldības darbībā, vai tādi, kas atskrien no darba Valmierā vai savā saimniecībā un paceļ roku par pieņemamajiem jautājumiem? Kad sēdēs sāksies "garlaicīgie" ikmēneša jautājumi, kuros deputātiem bez objektīva iemesla nav pamats balsot PRET, tad viena daļa šo deputātu "darba apstākļu dēļ" uz sēdēm neieradīsies. Tāda pieredze, manuprāt, ir bijusi katrā pagastā!
Un kā ar deputātiem, kas līdz šim ieņēmuši amatus pašvaldības iestādēs?

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 15:51

Uģis

Ļoti labi! "Kauguriete" precīzi noformulējusi problēmu, kura sakņojas ētikā un ar kuru līdz šim tā arī neviens nav mēģinājis tikt skaidrībā - vai deputāta statuss ir kā "goda nosaukums", kuru tauta pašvaldību vēlēšanu laikā piešķir nu, teiksim, vienkārši labiem cilvēkiem, vai arī tas tomēr ir sabiedrisks darbs, kuru uzņemoties, cilvēks apzinās, ka šim darbam būs prioritāte turpmāko četru gadu laikā. Es uzskatu, ka jāpārtrauc līdzšinējā prakse, kad lielākā deputātu daļa ir kā tādi "kāzu ģenerāļi" - pacēla roku, nolaida roku un prom pa mājām.
Starp citu, vai Juris Cīrulis, būdams deputāts divus sasaukumus, tai pat laikā veidojot un vadot savu lielsaimniecību, ir slikti orientējies pašvaldības darbā?
Deputāts var būt algots pašvaldības darbinieks - skolotājs, apkopējs, sociālais darbinieks, bet pilnīgi noteikti nebūtu ētiski vadīt lielu pašvaldības nodaļu, ar daudziem darbiniekiem un ievērojamu pašvaldības budžeta daļu, tai pat laikā atrodoties izpilddirektora pakļautībā. Un izpilddirektoram, ja to ieceļ no deputātu vidus, ar likumu noteikts - nolikt mandātu. Pēc "Kaugurietes domām iznāk, ka deputāti - priekšnieki (direktori, nodaļu un nozaru vadītāji) paši noteiks, kā izpilddirektoram viņus komandēt.
Tāpēc vēlreiz atkārtošu - jānošķir lēmējvara no izpildvaras!

pirms 11 gadiem, 2009.08.03 20:37

kauguriete

Uģi, es Tev pilnībā piekrītu. Taču es šajā situācijā domāju vispārīgi nevis par konkrētām personām un amatiem. Es to struktūru ar uzvārdiem redzējusi neesmu, kā noprotu, tad citii ir vairāk informēti. Deputātu vidū ir 2 skolu direktores un Kauguru komunālās saimniecības vadītājs, tātad tas attiecināms arī uz viņiem, jo galu galā ir iestāžu / struktūrvienību (nodaļu) vadītāji? Un apstiprinātā izpilddirektore taču nav deputāte.
Pret Juri Cīruli nav nekādu iebildumu - aktīvs deputāts, kas tiešām līdz šim apzinīgi pildījis šo pienākumu. Tajā pašā laikā ir arī pretēji piemēri un es ceru, ka šajā sasaukumā tas netiks pieļauts.

pirms 11 gadiem, 2009.08.04 09:11

Uģis

Arī es runāju par mandāta nolikšanu kā pamatprincipu, neatkarīgi no personas. Un formālie roku cilātāji ir sastopami gan pagastos, gan Valmierā, gan savās saimniecībās strādājot. Ar tādiem diemžēl pilna visa Latvija, Saeimu ieskaitot. Un sliktiem piemēriem nevajadzētu sekot, kaut gan "tā jau dara visi". Tas nav attaisnojami.
Augsts krēsls novada administrācijā nu nekādi negarantē, ka deputāts, to ieņemot, nevilks finanšu deķīti uz sava lauciņa pusi, tādējādi atstājot novārtā citas novada domes darba jomas.
Un tas, ka struktūrā vēl nav minēti konkrēti uzvārdi, dod iespēju iizveidot visām situācijām piemērojamu principu.
Starp citu, kas traucē piedalīties domes darbā komunālās saimniecības vadītājam, sociālās nodaļas vadītājam, skolu direktoriem u.t.t., neesot deputātu sastāvā?

pirms 11 gadiem, 2009.08.04 10:11

tauta

Lasu Uģa un Kaugurietes komentārus un vienalga nesaprotu - tāpat sanāk apgurtais loks. Tik neaizmirstiet - tagadējie deputāti, kuri ieņem visus svarīgos amatus, par to saņem algu. Un ne mazo. Bet sēdes taču notiek pārsvarā algotā darba laikā, par ko deputāti atkal saņem samaksu. Divi par vienu! Turpretim dažu līdzšinējo darbinieku algošanai naudas nepietiek, kur nu vēl pārējām lietām!
Un galvenais bija lemt par saviem amatiem un atalgojumiem, bet par pārējo - "lemsim vēlāk". Kad? Uz tik daudziem jautājumiem nav atbildes, piemēram, kā būs ar skolām, skolotājiem, kāda ir sociālā darba struktūra, kā tiks vadīta bāriņtiesa? Trikātai, piemēram, tagad nav sociālā darbinieka.

pirms 11 gadiem, 2009.08.07 11:05

ANDO KRŪZE

Pats interesantākais tajā visā ir tas , ka atsevišķās sarunās ar jaunievēlētajiem deputātiem, lielākā daļa no viņiem pilnībā atzīst , ka šī situācija ar lēmējvaras un izpildvaras pārklāšanos nav normāla ,bet darīt kaut ko neesot viņu spēkos. Dažiem šos amatus vajag par katru cenu un dome viņiem pakļaujās it kā mīļā miera dēļ. Bet, vai būs miers , es par to stipri šaubos ,jo personīgās ambīcijas joprojām sit augstu vilni un tie paši , kas tos amatus mīļā miera dēļ, ar pievērtām acīm ir gatavi atvēlēt, pēc mirkļa aiz muguras tiek apsmieti un noķengāti par neprašām un nejēgām. Vajadzētu gan jaunajai novada vadībai vairāk pašcieņas un stingrāku mugurkaulu. Bet , lai nu viņiem veicās!

pirms 11 gadiem, 2009.08.08 17:18

Beverīnas novads