Trikātieši gūst dzīvei noderīgas iemaņas

Trikātas pamatskolā ir renovēts mājturības kabinets, kas tagad tapis par modernu virtuvi. Tajā strādāt prieks ir ne tikai skolēniem, bet atsevišķu projektu ietvaros arī bērnu vecākiem un skolotājiem.

"Patiesībā mūsu skola līdztekus kultūras namam un saieta namam "Depo" veidojas par vienu no pagasta un arī visa Beverīnas novada kultūras un sadzīves aktivitāšu centriem," uzskata pamatskolas direktore Brigita Avišāne. Vairāk par to ceturtdienas "Ziemeļlatvijā".

Beverīnas novads