Vēlas veidot kooperatīvu mazajiem zemniekiem

Otrdien sporta un kultūras centrā "Kaimiņi" Brenguļos pašvaldības vadība aicināja uz tikšanos Beverīnas novada mazos zemniekus - dārzeņu, augļu, ogu ražotājus, kuri paši tos realizē tirgos, gadatirgos vai citādi.

Saietā notika diskusija par to, vai nepieciešams veidot vienotu saražotās produkcijas pārdošanas kooperatīvu. Tas palīdzētu kopējiem spēkiem risināt dažādas aktuālas problēmas, piesaistot Eiropas Savienības finansējuma iespējas.

"Beverīnas novadā izstrādājot attīstības plānu, esam izveidojuši vīziju, kā dzīvot un strādāt turpmāk. Viens no aspektiem ir kooperācija. Novada pagastos ir daudz mazo zemnieku, kuri apstrādā nelielas platības, piemēram, no trīs līdz 15 hektāru lielas.

Notikušais saiets bija organizēts tālab, lai noskaidrotu viņu redzējumu, ko kooperācija varētu dot pagasta saimnieciskajā dzīvē," "Ziemeļlatvijai" skaidro novada izpilddirektors Sandris Brālēns.

Beverīnas novads