Burtnieku novadā: Matīšu pamatskola aicina uz 75. gadu jubileju

Sestdien, 24. oktobrī, Burtnieku novadā esošā Matīšu pamatskola atzīmēs 75. dzimšanas dienu, ciemos aicinot absolventus, esošos un bijušos pedagogus, skolas darbiniekus, kā arī skolas atbalstītājus un viesus.

 

Skolai Matīšos ir vairāk nekā 300 gadu ilga vēsture, jo tieši šajā apriņķī dibinātas pirmās draudzes skolas Latvijā. Jau 19. gadsimta vidū Matīšu draudzē tika dibinātas Pučurgas (1846. gadā), Bauņu (1853. gadā) un Mīlītes (1860. gadā) pamatskolas, bet draudzes skolā bērni turpināja izglītoties pēc šo skolu pabeigšanas.

 

1933. gada 1. februārī Mīlītes sešu klašu pamatskolas ēka nodega, un pagasta iedzīvotāji nolēma būvēt jaunu skolas ēku - 1934. gada 7. oktobrī notika būves iesvētīšana un četras dienas vēlāk tika uzsāktas mācības mājā, kas joprojām kalpo kā Matīšu pamatskola. 1987. gadā tika uzcelta skolas piebūve, kurā izveidoja sporta zāli, ģērbtuves, bibliotēku, mājturības un ķīmijas kabinetus, kā arī skolas muzeju.

 

Šajā mācību gadā Matīšu pamatskolā 1.-9. klasei mācās 124 skolēni, turklāt vēl tiek veikta pirmsskolas izglītības programmas apguve piecgadīgajiem un sešgadīgajiem, kā arī četrgadīgajiem - kopā 22 bērni. Skolā strādā 17 pedagogi un deviņi tehniskie darbinieki, turklāt iespējamas logopēda un psihologa konsultācijas.

 

Matīšu pamatskolas 75. gadadienas svinības paredzēts sākt

pl. 14.00, kad Matīšu Sv. Mateja baznīcā notiks svētbrīdis un skolas karoga iesvētīšana. Tam sekos piemiņas brīdis pagasta kapsētā, savukārt no

pl. 15.00 skolā tiks uzsākta salidojuma dalībnieku un viesu reģistrācija.

Pl. 17.00 sāksies oficiālais pasākums skolas zālē.

 

Absolventiem noteikta dalības maksa ir 2 lati, un katrs no viņiem aicināts atsūtīt atmiņu stāstu un fotogrāfijas uz e-pasta adresi [email protected].

 

Asprātīgāko un orģinālāko stāstu autori saņems pārsteiguma balvas, un šie materiāli tiks publicēti novada mājas lapā www.burtniekunovads.lv. Plašāku informāciju par svētku norisi var iegūt, sazinoties ar skolu pa tālruni 64224597.

Burtnieku novads