Burtnieku novads uzņem Valmieras un apkaimes uzņēmējus

Otrdien, 11. februārī, Burtnieku novada Valmieras pagastā notika Valmieras Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Uzsverot savstarpējās sadarbības nozīmību un to, ka uzņēmējdarbība un attīstība nebeidzas līdz ar pilsētas robežām,  sēdē piedalīties tika aicināti arī apkārtējo novadu pašvaldību vadītāji un uzņēmēji.

Sēdes iesākumā Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors Aigars Vītols klātesošos informēja par aktualitātēm Valmieras pilsētā, pašvaldības pieņemto budžetu un 2014. gadā plānotajiem darbiem. Vītols norādīja uz veiksmīgiem līdz šim īstenotiem pašvaldību sadarbības piemēriem -  Valmieras un apkārtnes tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanu, Viestura laukuma pievienošanu Valmieras pilsētas katlu mājai un sabiedriskā transporta kustību uz Valmiermuižu un Kocēniem,un apstiprināja Valmieras pilsētas atvērtību sarunām par turpmāku sadarbību.

Turpinājumā Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edvīns Straume un Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Auziņa iepazīstināja ar novada attīstības plāniem un sadarbības iespējām ekonomiskās attīstības veicināšanai infrastruktūras, izglītības, uzņēmējdarbības, kultūras, sporta un tūrisma jomās. Kā pozitīvie piemēri sadarbības jomā tika izcelta 2011. gadā uzsāktā Valmieras un apkārtējo novadu sadarbības veicināšana tūrisma piedāvājuma veidošanai, attīstīšanai un popularizēšanai, kā arī šī gada janvāra beigās parakstītais līgums starp Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas pašvaldībām Burtnieka ezera un Salacas upes teritoriju vienotai inovatīvai attīstībai. 

Sadarbība visās jomās, kur rodami saskarsmes punkti un kopīgas intereses, arī turpmāk ir jāveicina, lai panāktu iespējami lielu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos ne tikai Valmierā un apkārtējos novados, bet visā Vidzemes reģionā.

Uzņēmējiem aktuālu informāciju sniedza arī Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa, savukārt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Jānis Brengulis informēja par Eiropas Savienības 2014.-2020. gada finansējuma sadalījumu un pieejamību lauku reģioniem. Pēc sēdes sarunas par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem turpinājās neformālā gaisotnē.

Burtnieku novads