Burtnieku novads vides attīstības projektu konkursā saņem atzinību

Lielvārdē notika organizācijas “Sabiedrība ar Dvēseli” rīkotā konkursa noslēguma pasākums, kurā tika sumināti finālam izvirzīto projektu īstenotāji un pašvaldības, kas atbalstīja iedzīvotāju centienus pilnveidot un uzlabot savu dzīves vidi, tostarp arī Burtnieku novada pašvaldība un biedrība “Burtnieku kultūrvide”. 

Burtnieku novada pašvaldība, balstoties uz vides attīstības projekta konkursa žūrijas lēmumu, kā pretendentu veiksmīgākā Vidzemes reģiona projekta titulam no Burtnieku novada izvirzīja vienu projektu – biedrības “Burtnieku kultūrvide” projektu “Burtnieku baronu Šrēderu dzimtas kapu sakopšana”. 

Pērnā gada rudenī tika īstenots biedrības “Burtnieku kultūrvide” projekts, kā ietvaros tika veikta Burtnieku Veco kapu teritorijā esošo Burtnieku baronu Šrēderu dzimtas kapu sakopšana. Kopā ar senajiem kapu pieminekļiem un veco kapliču šī vieta veidojas par interesantu kultūrvēsturisku objektu, kas piesaista gan vēstures pētniekus, gan tūristus. Baronu Šrēderu kapus, kas ierīkoti 1784. gadā, grezno ļoti daudzi skaisti, dārgi un īpatnēji veidoti metāla un akmens pieminekļi. Jāpiemin, ka līdz mūsdienām saglabājušies senie kapu vārti un klasicisma stilā celtā kapliča, kas restaurēta 2006.gadā un ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

Projekta ietvaros tika nozāģēti bīstamie, bojātie koki, kā arī organizēta sakopšanas talka, kas pulcēja daudzus brīvprātīgos. Talkas laikā tika paveikta lielākā darba daļa – sastādītas tūjas un skujeņi, izlīdzināta zeme kapu teritorijā un sasēts zāliens, kā arī iztaisnoti sagāzušies akmens stabiņi, veikta akmens mūra žoga virsējās daļas mūrēšana un citi labiekārtošanas darbi.   

Organizācijas „Sabiedrība ar Dvēseli” noslēguma pasākumā Lielvārdē ar balsošanas palīdzību tika noteikts katra reģiona – Vidzemes, Zemgales, Latgales, Kurzemes un Rīgas – uzvarētājs. Burtnieku novada biedrība “Burtnieku kultūrvide” saņēma atzinības balvu. Pasākumā bija iespēja redzēta, ko entuziasti spēj paveikt, ar nelieliem finanšu līdzekļiem, lai pilnveidotu vidi sev apkārt.

Pagājušajā gadā Burtnieku novada pašvaldība atbalstīja 12 iedzīvotāju neformālo grupu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iniciatīvas, kas tika vērstas uz novada teritorijas vides attīstības veicināšanu. Burtnieku novada pašvaldības un projektu īstenotāju kopējais finansējums vides attīstības projektu konkursam – 7836, 00 eiro. Katram projekta pieteicējam paredzētais maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs sastādīja 500 eiro.


Burtnieku novads