Čehu zinātnieki pētīs Burtnieku

No 28. jūlija līdz 1. augustam Burtnieka ezerā viesosies zinātnieku grupa no Čehijas Zinātņu akadēmijas. Zinātnieki sadarbībā ar Vides Risinājumu institūta pētniekiem veiks zivju sabiedrības sastāva pētījumus, izmantojot inovatīvas metodes. 

Pētījums ļaus labāk novērtēt situāciju ezerā, un veicinās Burtnieku novada pašvaldības un Vides risinājumu institūta kopīgā projekta „Burtnieka ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde” veiksmīgu realizāciju.Burtnieka ezera ekosistēmas izpēte tika uzsākta 2013. gadā. Pirmais pētniecības gads veiksmīgi noslēdzās, un gūtie rezultāti tika prezentēti konferencē „Zinātniskos datos balstīta ezeru apsaimniekošana – Burtnieka ezera piemērs” 2013. gada decembrī. 

Zinātnieki un speciālisti bija vienisprātis – lai dati būtu objektīvi, izpētes darbs jāturpina.Maijā Burtnieka ezerā jau norisinājās šī gada pirmais izpētes darbu etaps. Tas paredzēja zinātniski pētniecisko zveju, kā arī ezera grunts dzīvnieku un ūdens paraugu ievākšanu. Šajā izpētes reizē paredzēts četras naktis veikt zivju paraugu ievākšanu ar nelielu zinātnisko trali (4 x 7 m), kā arī ar elektroimpulsu zvejas iekārtu, ar kuru zivis netiek nogalinātas. 

Būtiski, ka ievāktās zivis tiks svērtas un mērītas laivā uzreiz pēc noķeršanas, kas ļaus tās dzīvas atlaist ezerā.Izpētes mērķis ir uz zinātniskiem pamatiem radīt ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju, kas būtu dabai un cilvēkiem draudzīga. 2014. gadā ezera izpētes turpināšanai rasts finansējums no pašvaldības līdzekļiem, bet čehu ekspedīcijas dalību finansē Vides risinājumu institūts. Pētniecība ir saskaņota ar atbildīgajiem dienestiem. 

Burtnieku novads